Den svære myndighedssamtale, hvordan?

Når jeg har afholdt kurser i den samskabende myndighedssamtale, er der mange, som ønsker redskaber til “den svære myndighedssamtale.” Det handlet ofte om situationer, hvor der ikke er enighed mellem borger og rådgiver. Hvad kan rådgiverne gør for at bevare en god følelsesmæssig relation på trods af uenighed? 

Hvorfor er den svære myndighedssamtale ofte udfordrende for en alliance?

Den svære myndighedssamtale er for mange den af rådgiverens samtaletyper, som er mest udfordrende for alliancen. Hvis vi kigger på alliancemodellen i bogens kapitel4, så er det befordrende for alliancen, at der er:

 1. Enighed om mål og delmål. 
 2. Enighed om indsatser og aktiviteter. 
 3. Et følelsesmæssigt bånd.  

Ved de svære myndighedssamtaler er alliancen ofte udfordret, idet der ofte ikke er enighed om mål og delmål eller indsatser og aktiviteter. Lad mig komme med et konkret eksempel: Borgeren ønsker en førtidspension. Rådgiver har en faglig viden der gør, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk. Borgeren er ikke enig i dette men holder fast i en førtidspension. Når der er uenighed om mål og delmål og indsatser og aktiviteter, er der stor chance for, at det følelsesmæssige bånd udfordres. Dette er uhensigtsmæssigt for det videre forløb og for, at der kan ske udvikling. Du kan læse mere om alliancemodellen og et følelsesmæssigt bånd i “Socialrådgiverens samtaler” kapitel 4.

Hvad bidrager artiklen med?

 • Hvordan du kan bevare det følelsesmæssige bånd og genskabe alliancen.
 • Et eksempel på uddrag af en svær myndighedsamtale mellem rådgiver og borger, hvor der ikke er enighed omkring det overordnede mål.                       

Hvordan kan du sammen med borgeren indlede en myndighedssamtale?

Du kan fx starte med at sige, hvad du tænker, I skal tale om. Du kan evt. begrunde, hvorfor. Du kan herefter spørge, om borgeren er enig/uenig? Hvad er vigtigt for borgeren at tale om? Det er et eksempel på, hvordan du sammen med borgeren kan rammesætte samtalen.

Her ser du et eksempel på et uddrag af en myndighedssamtale, hvor der ikke er enighed i forhold til det borgeren ønsker og det rådgiver/forvaltningen vurderer er realistisk og muligt . Herefter hvordan der på trods af uenighed kan arbejdes med at bevare en alliance. 

Samtalen foregår mellem rådgiver (R) og borger (B). Borgeren ønsker at få tilkendt en førtidspension. 

Starten af samtalen: Fælles rammesætning

R: I dag skal vi tale om, det vi tidligere har talt om i vores samtaler og hvor du har ønsket at få tilkendt en førtidspension. Jeg vil gerne uddybe, hvad jeg har gjort siden sidst og hvad jeg har modtaget fra din psykiater og fra egen læge. Jeg har ligeledes talt med den faglige konsulent. Hvad tænker du om, at vi taler om det? Er du enig i, at det er det, samtalen skal handle om i dag? 

Er det andet der er vigtigt for dig at få talt om? 

B: Ja, jeg er enig i, at det er det, vi skal tale om og jeg er spændt på, hvornår jeg kan få en afgørelse. Det er virkelig hårdt at have været uafklaret i alle de år. Ikke mindst alt det jeg har deltaget i: praktikker, smerteklinik, psykiater og medicin har ikke gjort tingene nemmere. Jeg magter ikke at skulle prøve flere ting. Jeg vil gerne tale om, hvornår jeg får den førtidspension. Derudover vil jeg gerne tale om, at jeg har fået et overslag på en tandlægeregning, som jeg ikke har råd til at betale og min dårlige økonomi generelt.

R: Hvad er vigtigst for dig, at vi taler om først? Førtidspension? Det forløb du har været igennem, som har været hårdt? Eller din økonomi og overslaget fra tandlægen? (R. Lytter til hvad b. har sagt var vigtigt. Bruger b. egne ord (nøgleord). Stiller sagsafklarende spørgsmål, spørger til, hvad der er vigtigst for b. at få talt om først. Forsøger at være samskabende og imødekommende i.f.t. hvad er vigtigst for b. Det kan være befordrende for et følelsesmæssigt bånd jf. alliancemodellen at anerkende b. ønsker, forsøge at skabe tillid og vise respekt. Derudover forsøger at samskabe og opnå enighed om indsatser og delmål. 

B: Jeg synes, at vi skal starte med førtidspensionen og så økonomi bagefter. Hvis jeg snart får den pension, bliver min økonomi også bedre. Mit forløb og det, jeg har været igennem, behøver vi ikke at tale om. Jeg vil bare ikke ud i mere.

R. Fint vi starter med pensionen og derefter økonomi. Det andet lader vi ligge. Som det ser ud lige nu, skal du ikke ud i mere. (R. har samtalens overordnede mål for øje også kaldes samtaleforløbets procesniveau og kan derfor sige, at b. ikke skal deltage i yderligere aktiviteter)

Samtalens midte: Sagsafklarende og udviklende spørgsmål

R: Som vi aftalte ved sidste samtale, har jeg indhentet og modtaget status fra din psykiater og en lægeerklæring fra din læge. R. opsummerer hvad der står i status fra psykiater og lægeerklæring fra egen læge og hvad det betyder for b. sag i forhold til en evt. bevilling eller afslag på førtidspension. R. begrunder hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er særlig sandsyndligt at b. vil kunne tilkendes en førtidspension. Grunden er, at det ikke er dokumenteret, at der ikke er flere behandlingsmulighed eller at tilstanden er væsentligt og varigt nedsat. Spørger efterfølgende ind til hvad b. tænker? (Rådgiver opsummerer og forsøger at skabe klarhed om, hvad er muligt/ikke muligt. Spørger til b. perspektiv)

B: Jeg er ikke enig i den konklusion og kan ikke se, at det hjælper mig. Nu har jeg prøvet forskelligt medicin og så vil psykiateren have, at jeg skal prøve noget nyt. Hvad hjælper det?

R: Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at forstå hvorfor, du skal prøve mere, når det du har prøvet ikke har hjulpet, men det anbefaler psykiateren. Hvornår har du en ny tid for så kan du overveje at spørge. Jeg kan desværre ikke svare dig på det, men jeg ved fra andre med adhd og angst, at for nogen gør den rigtige medicin og samtaleforløb, som hun nævner en forskel. (R. forsøger at lytte, anerkende b. frustration og vise empati. R. er samtidig ydmyg overfor sin rolle og anbefaler at b. taler med psykiateren om det. Forsøger at bakke op om og skabe håb om, at det måske kan hjælpe og nævner eksempler, hvor det har hjulpet)

B: Jeg er træt af at prøve ny medicin. Alle gangene har jeg fået ondt i hovedet, nedsat appetit, kvalme og dårlig søvn. Jeg gider ikke prøve mere, men vil bare snart have en pension. 

R: Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende, at du har skulle prøve så meget forskelligt. Jeg håber virkelig, at du kan få noget, der ikke giver bivirkninger og som også hjælper på din dårlige søvn og angst. Med hensyn til pension, kan jeg gøre din sag klar til rehabmøde, men som jeg tidligere har sagt, må jeg desværre sige, at sandsynligheden for, at du får en førtidspension ikke er særlig stor, da der peges på behandlingsmuligheder.(R. anerkender og bruger sin empati til at forstå, at det er hårdt for b. at skulle prøve ny medicin og samtaleforløb. Er samtidig tydelig omkring at det på nuværende tidspunkt er urealistisk at få tilkendt førtidspension) 

B: Jeg gider ikke på et møde, hvor det ender med et afslag men så kan jeg vel klage? 

R: Det jeg tænker, vi kan gøre er; 

1) Tage din sag på så snart jeg har det, der hedder den forberedende del klar. Jo, du kan klage, hvis du ikke får en førtidspension tilkendt. 

Eller:

2) Vi kan vente til, at du har været ved din psykiater og I har talt om hvilken medicin og forløb, hun tænker og så mødes vi derefter. Jeg har beskrevet, at du oplever bivirkninger ved den medicin, du har prøvet. Hvad tænker du i forhold til de 2 muligheder? (R. stiller 2 muligheder op. Inddrager og forsøger at samskabe med b. omkring en fælles plan) 

B: Jeg tror det er bedst, at jeg taler med psykiateren først og så kan vi mødes derefter. Jeg håber, at det kan hjælpe. 

R: Det lyder, som en rigtig god ide og plan. Du nævnte også din økonomi og tandlægeregning, skal vi vende det nu?

B: Ja, det kan vi godt. Jeg vil gerne vide, hvad jeg kan gøre. 

R: Du skal prøve at tale med udbetalingsenheden om, hvordan du søger.  Om tandlægen skal sende overslaget eller hvordan du søger?(R. går ind i en ekspertrolle og vejleder b. mm hvad han kan gøre)

B: Det vil jeg gøre. Jeg synes, at det er anstrengende , at jeg hver gang, jeg skal søge skal finde rundt i min økonomi. Jeg glemmer, hvor jeg finder det og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Jeg glemmer aftaler og at tjekke e-boks. Mit hjem er fuldstændig kaotisk. Jeg får ikke købt ind eller ryddet op. (B. sukker og virker opgivende)

R: Hvis jeg nu siger, at der kunne være flere muligheder for hjælp til de tinge, du nævner, som jeg gerne vil undersøge sammen med dig,. Hvad tænker du om det? (R. træder ind i en ekspertrolle og præsenterer b. for de muligheder, der er. Spørger hvad b, tænker om det. Præsenterer muligheder uden at presse for meget) 

B: Det kunne måske være en ide, men det kommer an på, hvad du mener med hjælp? 

R: Jeg ved fra andre, som har fået bevilget det, der hedder bostøtte, at de har været glade for det. Det er en person, som fx kan hjælpe med de ting, du nævner: Styr på økonomi, din lejlighed og struktur i hverdagen. Jeg kan desværre ikke bevilge det, men hvis du overvejer det, kan jeg fortælle mere om, hvordan du eller vi sammen kan kontakte en rådgiver, der står for bostøtte. Hvad tænker du om det?

B: Det vil jeg godt tænke over. Jeg bliver nødt til at få hjælp til at få styr på min økonomi og lejlighed. 

Samtalens slutning: Handlingsafklarende spørgsmål

R: Hvad har været vigtigst for dig at få talt om i dag og oplever du, at vi har talt om det der har været vigtigt for dig? (R. stiller handlingsafklarende spørgsmål.

Beder b. om respons og hvad har været vigtigst.)

B: Det har været vigtigst for mig at tale om mulighed for førtidspension. Nu ved jeg, hvad jeg skal tale med min psykiater om. Godt vi fik talt om min økonomi og jeg ved hvor jeg kan søge om tilskud til tandlægeregning og hvad jeg skal spørge om.(B. viser tillid til, at r. vil hjælpe med at finde relevante løsninger)

R: Vi talte om, at du vil overveje bostøtte, er det noget vi evt. skal tale mere om næste gang?  (Handlingsafklarende spørgsmål)

B: Jeg vil gerne tænke over det til næste gang. Det tror jeg gerne jeg vil.

R: Det lyder som en god ide. 

Efter samtalen – opmærksomhedspunkter 

Rådgiver er ved denne borger og ved denne samtale og forløb opmærksom på: 

 • B. fortsætter med samtaler ved psykiater og evt. starter ny medicin og samtaler op. R. vil følge op ved næste samtale.
 • Ved næste samtale spørge om b. ønsker at tale om bostøtte.
 • Opfølgning økonomi og ansøgning tandlæge. Hvis b. har fået ny medicin rådgive om mulighed for tilskud/ansøge om økonomisk støtte. 
 • Tale videre om hvornår b.s sag evt. vil være klar til at komme på rehabmøde og hvad der skal afklares og indhentes yderligere.
 • Jf alliancemodellen er r. opmærksom på, at der er uenighed om det overordnende mål, hvor b. hurtigst muligt ønsker førtidspension og r. ikke ser det som realistisk. Der er samskabelse omkring delmål og indsatser. Der er gensidig forståelse, anerkendelse, respekt, empati og klarhed, hvilket kan være med til at skabe og bibeholde et følelsesmæssigt bånd.

Refleksion til egen praksis: 

Måske du kan reflektere over en svær myndighedssamtale, du har haft og hvad du gjorde for at være samskabende? Vælg gerne en konkret myndighedssamtale du har haft. 

 • Hvad gjorde det fx muligt, at I arbejdede bedre sammen? 
 • Hvad gjorde du for at fremme alliancen?
 • Hvor i alliancemodellen blev samtalen udfordret? Primært uenighed om delmål eller mål? Indsatser eller aktiviteter? Eller  udfordringer i forhold til et følelsesmæssigt bånd?
 • Hvad kan du fremover være opmærksom på for at forsøge at opbygge, bibeholde eller genopbygge en alliance?

————— Læs mere i bogen (2017) “Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.” Læs om bogen her

Ulla Vestergaard

Ulla Vestergaard

Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, stress- og traumeterapeut, konsulent, socialrådgiver, certificeret coach og underviser.

Populære artikler
VIRKER MINDFULNESS?

Mindfulness kan ligesom fysisk træning skabe forandringer. Mindfulness kan påvirke og skabe

Del:

Anbefalet artikler