Min bog om samtaler

Socialrådgiverens samtaler

En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler

Bogen kan fx købes hos:

Bogforside3D-cropped-810x1024

Uddrag af bogen

Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem
alle rollerne og samtidig bevare alliancen med borgeren. Den
er en praksisorienteret hjælpeguide til de forskellige samtaler, du som socialrådgiver har brug for at mestre. Bogen præsenterer:

O4A0407-683x1024

Udtalelser om bogen

Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.

Søren WillertLektor/assoc. professor
Read More
Grundlæggende synes jeg, bogen er blevet smaddergod. Bogen viser, at selvom socialrådgiverfaget kan trække på inspiration fra eksisterende samtaletraditioner, så har faget også sin HELT SÆRLIGE og ufravigelige, professionelle platform og etos. Tekstens oplevede konsistens er HELT OPPE AT RINGE.
Tine AndersenJobcenterrådgiver, Aalborg
Read More
Bogen tager højde for den myndighedsrolle, som er et vilkår for mange rådgivere. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog og er meget anvendelig som et opslagsværk, der kan understøtte rådgiverens refleksioner, således at effekten af et samtaleforløb optimeres. Bogen vil helt klart være at finde på mit skrivebord fremover.
Anne MadsenUU, Skanderborg Kommune
Read More
Spændende læsning. Bogen kommer med gode forslag til, hvordan rådgiveren kan imødekomme den kompleksitet som myndighedsrollen giver. Man sidder som læser tilbage med en følelse af lethed.
Frank NielsenUnderviser og tidligere studienævnsformand, Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet
Read More
“Faget har med denne bog fået et lærebogsmateriale, der i høj grad tilgodeser behovet for praksisomsætning.
Jesper DahlgaardJobcenterchef, Aalborg Kommune
Read More
Bogen er praksisnær og omsætter på relevant vis coachingbegrebet til daglig praksis via mange gode eksempler. Bogen er relevant læsning for alle, der arbejder med rådgivning af borgere på social- og beskæftigelsesområdet.
Kristian KjærSocialrådgiver, Ungeenhed, Rødovre Kommune
Read More
Bogen giver mange praksisnære metoder og værktøjer, der kan hjælpe både nyuddannede og erfarne socialrådgivere med at få mere effektive samtaleforløb.
Ann Louise ThomsenUngerådgiver, Rebild Kommune, Ungeenhed, Rødovre Kommune
Read More
En anerkendelse af mit fag. Relevant og brugbar.

Boganmeldelse – Danske Kommuner

Boganmeldelse – Teorien fra praksis

Skrevet af Anders Bruun Andersen formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

Vores fag er i spændingsfeltet mellem teori og praksis, og ofte har jeg læst teori på mit studie, der synes svært relatérbart til praksis.
Med Socialrådgiverens samtaler introducerer Ulla Vestergaard forskellige teoretiske begreber, der udspringer fra praksis som socialrådgiver.

Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet: Hvordan relationen mellem socialrådgiver og borger har betydning for det sociale arbejde, og om hvordan man som professionel kan bruge samtaleteknikker.

Omend opbygningen af bogen til tider forvirrede mig, er Socialrådgiverens samtaler en let læselig bog, der blandt andet præsenter begreber som samskabende samtaler, forstyrrelser og borger-alliance på en måde, så de er nemme at tage med sig i baghovedet til når man skal afholde samtaler.

“Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet”

Boganmeldelse – Bogvægten

Forfatteren til denne bog er Ulla Vestergaard, som har mange års erfaring med arbejde som socialrådgiver i først og fremmest jobcenter, men også som underviser og coach. Hendes ønske har været at skrive en bog som kan gøre en forskel for de borgere, som kommer i kontakt med det offentlige, gøre opmærksom på den komplicerede rolle mange rådgivere har, samt dele værktøjer og teknikker omsat til praksis.

Bogen gennemgår forskellige rådgivende, samskabende og coachende samtale-værktøjer og instruerer læseren i hvordan disse værktøjer i forskellige situationer kan anvendes. Undergrupperet af myndighedssamtaler, samtaler hvor en beslutning er truffet, samtaler hvor der er behov for ekspertviden og samtaler hvor rådgiveren hjælper i handling.

Samtaletyperne gennemgås med eksempler og cases hvor man får et tydeligt indtryk af hvordan der differentieres imellem typen af spørgsmål der stilles – og hvordan man kan takle det faktum, at borgeren også sidder overfor en myndighedsperson, som har et pres fra politikere og arbejdsplads til for eksempel at skabe nogle bestemte resultater og sørge for at loven bliver overholdt i kommunens fortolkning.

Forfatteren har forslag til hvordan man kan minimere misforståelser og skabe en ”tilpas forstyrrelse”, hvordan man kan opbygge og bevare en alliance med borgeren, samt hvilke faldgruber der er. Og sluttelig hvordan spørgsmål og svar kan se ud i praksis.

Sproget et let og flydende, det er nemt at følge hvor forfatteren vil hen, og hun har et godt overblik over sit stof.

Den positive hensigt er at bevidstgøre rådgiveren om forskellige samtaleformers og spørgsmåls effekt. Rollen som myndighedsperson er vanskeligt forenelig med værktøjer som fx teknikker fra kognitiv terapi, hvor man fx kan stille personlige og åbnende spørgsmål som ”Hvad følte du?” og ”Hvad mærkede du i kroppen?” efter at have dannet en alliance med personen. For i det næste øjeblik at skulle formidle beslutninger fra den offentlige myndighed om at standse en ydelse, som udgør personens ernæringsgrundlag. I sandhed et etisk dilemma som kræver rolleafklaring og viden om anvendelse af samtaleteknik.

Bogens indledning starter med spørgsmålet: Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Måske er det for meget og for modstridende at gabe over, men jeg er sikker på at socialrådgivere og studerende med interesse for samtaleteknik kan finde inspiration til samtalerne.

Bognote - Dansk Social-rådgiverforening

Guide til samtaletyper
Som socialrådgiver skal du både kunne være myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig og samtidig bevare alliancen med borgeren. Det kræver forskellige samtaleværktøjer. Forfatteren er selv socialrådgiver og certificeret coach og i bogen, der er en praksisorienteret hjælpeguide, giver hun råd til, hvordan du kan skifte mellem rollerne og til, hvordan du opbygger de forskellige samtaler.


”Socialrådgiverens samtaler – en praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler” af Ulla Vestergaard, Coaching og Rådgivning, 158 sider, 293 kroner.