At miste og ikke at have mistet en du elsker

Denne korte artikel er for dig, som måske kender til at have mistet én og så alligevel ikke have mistet. Det kan være dig, der som mor, far, søster, bror, kæreste, ven eller veninde har mistet den, du elskede. Det kan være, at den person du kendte fra før er ramt af hjerneskade, demens, sklerose, tumor i hjernen eller andre neurologiske lidelser, som gør, at personen har ændret sig. Det kan være utrolig trist, smerteligt, ubærligt og sorgfuldt at være vidne til. Samtidig kan det være mærkeligt og føles uvirkeligt og surrealistisk i en længere periode. 

Af Ulla Vestergaard marts 2023, stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg, på fuld tid siden 2014.

Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Integral terapeut indenfor stress, angst og depression. Certificeret coach.

Undervist i mindfulness siden 2012 og afholdt mere end 75 8-ugers mindfulness-kurser for mere end 800 deltagere (privatpersoner og virksomheder). 25 års erfaring med professionelle individuelle samtaler med unge og voksne. Socialrådgiver, underviser og forfatter. 

Jeg kommer i artiklen med råd til, hvad der kan gøre en meget svær situation lidt nemmere at håndtere.

Først kommer chokfasen:

Sikke et chok! Mange har ikke forestillet sig, at de kommer til at stå i en sådan situation, uanset om det opstår på grund af akut sygdom, eller det er en langsom fremadskridende sygdom. 

Her kan den første periode ofte være akut med indlæggelse og eller udredning for sygdommen. 

Hvilke tanker og følelser kan man have, når man står i den situation?

Man kan gøre sig tanker om den ramte i retning af: “Hvad hvis han ikke overlever?”.”Hvor mange år har han tilbage?” ”Varige følger?” ”Hvorfor?” “Hvor længe kan han bo i egen bolig?” ”Bliver jeg nogensinde glad igen, når en jeg elsker er så ramt?”  

Tankerne kan være svære at styre, og der kan være tankemylder, dårlig søvn og trivsel. Følelsesmæssigt kan du som pårørende være ramt af et sammensurium af: Sorg, angst, tristhed, vrede, frustration, tomhed, ensomhed, skyld og skam, afmagt, udmattelse eller andre svære følelser.

Udover alle de svære tanker og følelser kan du opleve, at der er rigtig mange praktiske og økonomiske ting, du skal stå for og håndtere, fordi personen der er ramt ikke selv kan. 

Mistet en og fået en anden

Det der er fælles for os, der har mistet den “gamle” person og fået en ny er, at vi er i sorg over at have mistet og samtidig skal forholde os til at kende den nye person. Det er en svær proces, og det kan føles som at kende 2 personer. Vi har på den ene side mistet, som når en person dør, men samtidig har vi “fået”en ny person, vi skal forholde os til. Det kan være meget surrealistisk og er en anden form for sorg, end hvis vi har mistet en person helt. 

Her er nogle anbefalinger og råd til dig, der er pårørende

Vær opmærksom på, at det ikke er en manual, og mennesker reagerer forskelligt. Vær derfor tro overfor hvad der virker/ikke virker for dig.

 1) Tal med andre om det

Du kan få hjælp ved samtaler, terapi og mindfulness med en professionel, vælg en som både kender det på egen krop og har faglig viden. Du vil på den måde føle en større forståelse og empati fra behandleren.  

Når man mister en person til en neurologisk sygdom eller en anden sygdom, som medfører, at personen ændrer sig markant, kan det ofte være svært for omgivelserne at forstå, især hvis de ikke selv har oplevet det. De kan ofte blive usikre på, hvor lidt og meget de skal sige, og hvad de skal spørge om. Når man er pårørende og følelsesmæssigt ramt, er man ofte ekstra sårbar i forhold til andre menneskers reaktioner. Nogle gange oplever vi, at omgivelserne siger nogle ting, som ikke er hjælpsomme for os, men som faktisk forværrer situationen, også uden at det var hensigten fra deres side. Mange kan opleve, at det er ubehageligt og for ”tungt” at tale om. Andre kan måske have tendens til at forsøge at sige de rigtige ting og komme med råd, men det er ikke sikkert, at det de siger hjælper dig, hvis de ikke selv har haft så svær eller en lignende situation inde på livet. For mange forværrer det faktisk bare situationen, at de nærmeste også har svært ved at håndtere situationen. 

Hvorfor er det sådan? Fordi mange mennesker faktisk har svært ved at vide, hvad der er det bedste at sige og spørge til. Mænd og kvinder kan ofte håndtere alvorlige livskriser og sygdom forskelligt, hvor den ene part måske har brug for at tale meget om det, og den anden måske i højere grad har brug for at få handlet og leve så ”normalt” som muligt. Det kan skabe ensomhed for begge, da de ser det fra hver deres perspektiv. Det kan være svært for alle at stå i den situation, og her kan det ofte hjælpe at tale med en professionel og neutral person, som kan hjælpe de nærmeste til at håndtere en meget svær situation.

2) Sæt egne grænser for hvem og hvor meget du vil dele

Her kan et råd være, at du overvejer, hvem du taler med om hvad og sætter grænser for hvem, hvor meget, og hvad du vil dele. Nogle gange kan den største omsorg være ikke at tale særlig meget om det, men have fokus på andre ting. 

Du kan fx forberede at stille modspørgsmål, hvis nogen spørger, og du kan mærke, at du ikke ønsker at tale om det og i stedet spørge, hvad den anden er optaget af eller skifte emne. Sig fx til dig selv, at det er helt i orden, at du selv vælger, hvem du vil tale om det med og hvornår.

3) Hvad kan være en støtte at sige til dig selv, når en af dine nærmeste er ramt? 

Det er en svær periode i dit liv, men tingene og livet ændrer sig igen på den ene eller anden måde.

Det kan nogen gange være en hjælp at sige til dig selv, at det er ok, at du lige nu ikke har lyst til de samme ting som inden. Lige nu har du måske mest brug for ro og tid til at bearbejde tingene. Mindfulness træning kan for mange være en støtte i den situation, idet det kan hjælpe dig til i højere grad at slippe svære tanker og følelser og giver dig teknikker og metoder til i højere grad at være i nuet.

4) Hvordan kan du gå ind og ud af svære tanker og følelser, og er det muligt at minimere bekymringer?

Mange gange kan vi have tendens til at google og søge statistik om emnet, og ofte forværrer det bare vores situation, fordi hjernen ofte vil hæfte sig ved statistik,der beskriver de svære tilfælde. Vær opmærksom på om det hjælper dig eller modsat måske forværrer, hvordan du har det, at du læser om det. Mange bliver faktisk bare mere triste, bekymrede og opgivende af det. Hvad er bedre for dig at bruge tiden på? Måske du kan lave aftaler med dig selv om, hvor meget tid du bruger på at læse om det og forsøge at slippe det igen.

Det kræver træning i højere grad at kunne styre sine tanker, følelser og adfærd, men det er langt mere befriende end det modsatte. Mindfulness kan være et rigtig godt redskab til at være opmærksom på, hvad der hjælper at gøre mere/mindre af.

5) Hvad kan hjælpe under ekstremt pres og sorg over sygdom hos en af dine nærmeste?

At forsøge at begrænse overtænkning og ikke konstant at gå med de svære tanker og følelser. Hvis det giver mening for dig, kan du fx afsætte alenetid, hvor du vælger at gå med svære tanker og følelser. For mange kan mindfulness hjælpe til et “break”, og det kan være befriende at skabe en stund med fokus på åndedrættet, kroppen eller bare at mærke kaffekoppen i hånden. En stund eller frikvarter, hvor katastrofetankerne og bekymringerne træder lidt i baggrunden, og du i stedet er i NUET. Det at afsætte tid til sig selv kan gøre, at man både får sig taget af sig selv (egenomsorg og samtidig i langt højere grad kan være der for familie og dermed skåne dem for ekstra pres og belastning. Mindfulness træning kan give en større følelse af styrke, robusthed og kontrol, idet du kan trænes i at vælge, hvad du vil give opmærksomhed. Samtaler med en professionel og certificeret mindfulness-instruktør kan hjælpe til, at du i højere grad kan bevare roen og forebygge, at svære tanker og følelser indhenter dig om natten og går udover din søvn.

6) Gør mindfulness det nemt at slippe tankerne og følelserne og være i NUET? 

Jeg må være ærlig og sige nej, det gør det, for langt de fleste, ikke. For mange er det sådan, at det er allersværest at bruge, når de har allermest brug for det. Omvendt giver det også en kæmpe lindring og frihed at være i stand til at bruge det i svære situationer. Derfor anbefaler jeg, at du lærer det og træner mindfulness sammen med en certificeret og erfaren mindfulness-instruktør fremfor fx bare at lytte til mindfulness lydfiler. Mine evalueringer af mine mindfulness-kurser viser faktisk bedst effekt og udbytte hos dem, der har det værst og har mest brug for det. Men ligesom det er nemmere at løbe en marathon, når du har trænet løb af kortere strækninger, er mindfulness nemmere at lære, inden du står på toppen af en stor udfordring. Dermed ikke sagt at det ikke kan lade sig gøre, når livet virkelig er svært – det er bare sværere ikke at lade tankerne og følelserne styre i de livssituationer. 

7) Hvad kan hjælpe når du er i sorg?

Jeg ser mindfulness træning som et ud af en række andre ting, der kan hjælpe. For nogle hjælper det at gå en tur, motionere eller gøre andre gode ting for sig selv – alene eller sammen med andre.

Min erfaring er, at et individuelt forløb over flere gange kan hjælpe, og jeg kombinerer samtale, terapi, mindfulness, meditation og coaching og tilpasser forløbet, så det passer til dig og din proces. 

8) Mindfulness, meditation og samtaler hjælper i meget svære livssituationer

Mennesker har anvendt meditation og mindfulness og haft god gavn af det igennem mere end 2000 år og har brugt det også i ekstremt svære livssituationer. Alle har evnen til at lære det, og du er velkommen til at kontakte mig, uanset om du befinder dig i en lettere eller sværere livssituation. Der er de seneste år udgivet mange tusinde videnskabelige artikler omhandlende mindfulness, og både internationale og danske undersøgelser viser et positivt resultat. Jeg har selv undersøgt min egen prakis og har indsamlet flere hundrede evalueringer fra tidligere kunder.

Nogle tanker er langt sværere at frisætte sig fra end andre. I de livsperioder, hvor vi fx har alvorlig sygdom og/eller andre svære situationer inde på livet, er det ofte sværere end i de livsperioder, hvor der er mindre alvorlige problemer. 

Læge, professor, forfatter og udvikler af MBSR (mindfulness baseret stress reduktion)  Jon Kabat- Zinn citeres jævnligt for følgende: “Tanker er bare tanker. De er ikke dig eller virkeligheden”. 

Når du står i en situation med alvorlig og måske livstruende sygdom, føles katastrofetankerne ekstremt virkelige, og her har du virkelig brug for redskaber til at håndtere dem, da de både kan være utrolig kraftfulde og pinefulde og ikke så nemt forsvinder igen. Det kræver teknikker og redskaber, men modsat er det utrolig befriende indimellem at kunne adskille sig fra sine tanker og følelser.

Min tilgang til samtaler og mindfulness når livet er barskt og svært 

Min tilgang er blandt andet inspireret af Pema Chödran, som har skrevet en bog med titlen: Når verden bryder sammen.

”Virkelig kommunikation til hjertet og virkelig at være til stede for en anden – ens barn, ens ægtefælle, forældre, klienter, patienter eller den hjemløse på gaden – indebærer, at man ikke lukker af over for sig selv. Det betyder, at man giver sig selv lov til at føle det, man føler, uden at skubbe det til side. Det betyder, at man accepterer hvert eneste aspekt af sig selv, også de dele man ikke bryder sig om. At gøre det – kræver åbenhed. Kun indenfor et åbent, ikke fordømmende rum er vi i stand til at anerkende vores følelser. Kun i et åbent rum, kan vi se, høre og føle, hvordan andre virkelig er – det der sætter os i stand til at være sammen med dem og i egentlig forstand kommunikere med dem”.  

For mange er det en nødvendighed at forsøge at håndtere de svære følelser. Når du står i en svær situation, kan terapi og mindfulness være en stor hjælp i forhold til i højere grad at håndtere dine tanker og følelser. Mindfulness hjælper dig til at være mere i nuet.

Terapi hjælper dig til at bearbejde og arbejde med tingene, og mindfulness hjælper dig til i højere grad at skabe mere ro og blive i stand til bedre at håndtere dine tanker og følelser og fx rette din opmærksomhed på andre ting og til at vende tilbage til nuet. 

Coaching kan være godt  til at komme videre og begynde at ”leve mere” igen, når du er parat til det og vil ofte først være mest brugbart senere i et individuelt samtale og mindfulness-forløb.

Jeg er yderst taknemmelig for at kunne hjælpe andre, som befinder sig i en meget svær livssituation. Hvis du har brug for hjælp af andre årsager, er du mere end velkommen til at kontakte mig også helt uforpligtende.

Kærlig hilsen

Ulla

Ulla Vestergaard

Ulla Vestergaard

Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, stress- og traumeterapeut, konsulent, socialrådgiver, certificeret coach og underviser.

Populære artikler

Del:

Anbefalet artikler