Mindfulness til virksomheder

Åbne mindfulness-kurser i gruppe. Individuelle forløb. Interne mindfulness-kurser på virksomheden.

Jeg har siden 2012 afholdt mere end 70, 8-ugers-mindfulness-kurser interne mindfulness-kurser på virksomheder og åbne kurser, hvor der deltager medarbejdere, ledere og privatpersoner. Mange private og offentlige virksomheder indenfor forskellige brancher ledere såvel som medarbejdere deltager på mine åbne 8-ugers mindfulness-kurser i gruppe. Flere vælger efterfølgende et mindfulness-fortsætter-kursus.

Følgende tilbydes til medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder:

Individuelle forløb:

Så har jeg mange konkrete redskaber, som jeg ved afhjælper stress, angst, depression. Du kan få hjælp til at komme igennem og styrket ud af svære situationer og kriser.

Mange oplever udfordringer og svære perioder enten hos sig selv eller andre. Mange bliver negativt påvirket og det kan gå ud over livskvaliteten og glæden. Særlig i de sværere perioder, kan det være vanskeligt at løse tingene på den måde, vi plejer. Der kan vi have brug for nye og andre redskaber end dem, vi får ved selv at tænke (overtænke, bekymre, gruble) over tingene. Måske hjælper det ikke at tale med andre eller du kan ikke eller får ikke handlet på tingene.

Hvis du får den rigtige hjælp, kan du komme godt og styrket videre. Som en sidegevinst bliver du samtidig mere modstandskraftig i forhold til andre svære livssituationer og kriser også fremover..

Hos mig, tager vi udgangspunkt i det, der er vigtigst for at hjælpe dig.

Interne mindfulness-kurser på virksomheden

Anbefalinger til arbejdspladsen

Mindfulness kan ofte ikke stå alene, men må ses i sammenhæng med den konkrete virksomhed og de udfordringer der er. Mindfulness kan sammen med andre tiltag være et gavnligt redskab, som kan være med til at forbedre fx det psykiske arbejdsmiljø – herunder forebygge og afhjælpe stress. Hvis der er brug for mindfulness på grund af stress, giver det ofte god mening og effekt at kombinere mine mindfulness-kurser med fx individuelle samtaler og være opmærksom på andre relevante tiltag/justeringer privat som i arbejdslivet. Mindfulness skal være et frivilligt tilbud og udfra medarbejdernes eget ønske. Jeg anbefaler enten et af mine 8-ugers mindfulness-kurser. Det er vigtigt, at mindfulness foregår i et relevant lokale for at medvirke til, at der skabes effekt.

Hvordan foregår det?

Jeg underviser udfra et fast koncept, som er en vekselvirkning mellem teori, praktiske øvelser og refleksion. Der er anbefalinger til øvelser deltagerne kan træne mellem kursusgangene. Jeg anbefaler som udgangspunkt et 8-ugers mindfulness-kursus, idet der er evidens for, at det virker og giver den største effekt fx fremfor en enkelt kursusdag. Det anbefales, at deltagerne forsøger at deltage hver gang og afsætter 30 minutter dagligt til træning mellem kursusgangene.

Deltagerne får adgang til et kursushæfte, mine indtalte lydfiler og plancher gennemgået på kurset, som kan bruges som støtte til den daglige praksis.

I kan som virksomhed fx søge midler til mental sundhed med mindfulness via fonde og foreninger

Både offentlige og private virksomheder har fx fået bevilget en Mental Sundhedsdag med mindfulness.

Se fx mere på: Velliv Foreningen her.

Referencer:

Mindfulness Aalborg afholder flere gange årligt åbne mindfulness-kurser, hvor medarbejdere og ledere fra private og offentlige organisationer deltager:

Mere information

Mange oplever, at de har stor gavn af konkrete redskaber, de også kan bruge derhjemme og i hverdagssituationer. Hvis du vælger et forløb hos mig, får du efter gang 2. mine indtalte mindfulness lydfiler og kursushæfte, så du har redskaber, du kan bruge derhjemme mellem og efter endt forløb. 

cat1

Hør hvad andre siger

Hvad siger tidligere kunder om individuel samtale og mindfulness?
Kvinde37 år
Read More
“Med denne hilsen vil jeg sige dig et KÆMPE STORT TAK. Du har nu fulgt og hjulpet mig gennem det seneste år. Jeg var i starten meget skeptisk omkring det, men nu har hvor jeg tænker tilbage på den “rejse” jeg har været på, ville jeg ønske, at jeg var kommet hos dig noget før. Men omvendt vi jeg nu koncentrere mig om “NUET” og der hvor jeg er kommet til i dag. Du skal vide, at jeg er utrolig glad og taknemmelig for al den hjælp, du har givet mig, i form af redskaber til angsten, mindfulness, gode råd og vejledninger, når jeg har haft brug for det. Det vil jeg forsøge at bruge og huske på for evigt.”
Tidligere sygemeldt kvinde40 år
Read More
Jeg kontaktede Ulla efter nogen uger med sygemelding på grund af stress, sygdomsangst og begyndende depression. Min datter var igennem udredning for mistanke om adhd. Jeg oplevede, at jeg både var træt af jobbet, min mand og i lang tid ikke havde haft opmærksomhed på mig selv og hvad jeg havde brug for. Jeg var inden jeg startede ved Ulla konstant i alarm i forhold til, hvad jeg nu fejlede af sygdomme og det hjalp ikke at blive undersøgt for det ene efter det andet. Det bekymrede mig at være sygemeldt samtidig med, at jeg ikke havde lyst til at skulle tilbage igen. Jeg var skuffet over både min mand og mine forældre og synes, at de havde svært ved at forstå mig og støtte mig i forhold til min situation.

Efter er forløb på 4 gange ved Ulla oplevede jeg, at jeg stressen blev minimeret og jeg fik en række teknikker og redskaber, som hjalp mig til at huske at tage pauser derhjemme og stoppe op. Det var godt at fortælle om min situation og få redskaber til at håndtere mine svære tanker og følelser i forhold til jobbet, min datter, mand, forældre og igen at huske mig selv. Jeg er nu nået så langt, at jeg ikke længere har brug for at fortsætte forløbet og er starter på jobbet igen.
Mikkel
Read More
“Jeg har været sygemeldt med stress, angst og depression i 4 måneder. Igennem mit pensionsselskab fik jeg mulighed for samtaler ved psykolog og et individuelt samtaleforløb kombineret med mindfulness ved Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg. Derudover går jeg ved psykiater, hvor jeg er startet medicinsk behandling. Forløbet ved Ulla er helt klart det, der har hjulpet mig mest og allerede efter de første gange, oplevede jeg meget mere ro.

Da jeg startede havde jeg problemer med at håndtere vrede og rigtig mange negative og opslidende tanker om en svær barndom i et hjem med misbrug, som var svære at slippe igen.Tankerne om barndommen er nu nærmest forsvundet og jeg kan i langt højere grad håndtere og regulere min vrede og har fået meget mere energi og overskud. Samtalerne og mindfulness-forløbet ved Ulla har hjulpet mig til at få mere selvtillid og tro på, at jeg igen kan klare et arbejde. Da jeg kom var min tro på mig selv 0 % og nu er den på 70 %. Forløbet har været over 4 gange. Nu fortsætter jeg på et af Ulla`s hold.
Leder i privat virksomhed
Read More
“Det har været en rejse fra en naturlig skepsis til at blive helt overbevist om at Mindfulness med de øvelser og samtaler vi har været igennem virkeligt kan hjælpe. Mit udgangspunkt var en situation med store omvæltninger i mit arbejdsliv, uro i kroppen, problemer med motivation og koncentration samt generelt problemer med at sove. I forbindelse med gennemførslen af øvelserne sammen med dig fandt jeg hurtigt ud af, at jeg både kunne lære at håndtere tankerne og uroen og om ikke fjerne det så minimere påvirkningen på min dagligdag.

Gennem de 8 sessioner har jeg således lært at koncentrere mig bedre igen og uroen i kroppen er forsvundet. Jeg er blevet mere afklaret og har fået en tro på, at jeg selv i højere grad skal tage ansvar for mit arbejdsliv, og hvad det skal bestå af. Endeligt har jeg fået nogle gode værktøjer og øvelser, der gør at jeg kan bygge videre på dette gode fundament.”
Anette
Read More
Jeg havde været igennem en stresset periode på mit arbejde, da jeg kontaktede Ulla, som jeg havde fået anbefalet af en tæt kollega. Jeg oplevede, at tankerne bare konstant kørte rundt. Jeg havde uro, hjertebanken og rigtig dårlig søvn. Igennem et individuelt samtale-forløb over 5 gange oplevede jeg en markant ændring. Jeg begyndte at sove bedre om natten igen og fik mere ro i hovedet. Det var helt klart det at få vendt nogle problemer jeg gik med både på arbejdet og i mit privatliv og så at lære nogle konkrete mindfulness-teknikker, som fik mig til at stoppe op og få mere ro på igen, der hjalp
Mand sygemeldt43 år
Read More
Jeg har igennem hele min opvækst døjet med svær social angst, når jeg var sammen med andre. Da jeg kom til Ulla havde jeg igennem en længere perioder gået ved psykolog og var blevet udredt ved psykiater med adhd og angst og var i medicinsk behandling for begge dele. Jeg var sygemeldt og havde problemer med astma og hjertelidelse. Forløbet ved Ulla har hjulpet mig til i højere grad at få troen på mig selv igen og det har mindsket min angst så jeg nu i højere grad kan handle ind og gå ud selv. Jeg føler mig i mindre grad som en fiasko og skammer mig mindre over mig selv. Jeg bruger teknikker fra mindfulness med opmærksomheden på åndedrættet og andre teknikker, jeg har lært og det giver mig langt mere ro på. Mit nervesystem er blevet langt mere i ro og balance og jeg har fået langt mere overskud i hverdagen.
Kvinde38 år
Read More
Da jeg kontaktede Ulla var jeg sygemeldt med stress, angst og depression. Jeg havde lav selvtillid og var flov over at skulle sige til andre, at jeg var uden job. Min datter mistrivedes og var ked af at gå i sin klasse og havde problemer med angst. Min angst var så invaderende for mig, at bare det at skulle handle fik mig helt kørt op i stress og angst. Efter et 3 måneders forløb ved Ulla med samtale og mindfulness ændrede tingene sig stille og roligt. Jeg har stadig jævnlige samtaler og mindfulnessforløb med Ulla men med sjældnere intervaller. Jeg har fået job, min angst og depression er mindsket og jeg har det så godt, som jeg aldrig har haft før. Jeg kan nu færdes blandt andre uden at være bange for at gøre noget forkert. Jeg har fået troen på mig selv igen. Min datter trives godt og jeg har fået handlet på, at hun skulle skifte skole.
Kvinde51 år
Read More
Jeg havde en længere periode haft det dårligt efter en opsigelse fra mit job på grund af nedskæringer. Jeg kontaktede Ulla, da jeg tidligere havde gået ved forskellige psykologer og sorggruppe efter flere dødsfald i nærmeste familie. De teknikker og metoder jeg træner og lærer ved Ulla er hjælp til selvhjælp, idet jeg både får vendt de svære ting, jeg står i og der oplever jeg en stor tillid sammen med Ulla, idet hun kan være i alt det svære sammen med mig og har overblikket over, hvad der hjælper mig. Jeg har det godt med kombinationen af samtale og mindfulness, da mindfulness også hjælper mig i hverdagen. Nu har jeg fået troen igen på, at jeg også kommer igennem og på den anden side af den krise, jeg går igennem nu.
Tidligere sygemeldt kvinde34 år
Read More
Efter en svær opvækst, som anbragt og mange svære ting med mit igennem min barndom og ungdom knækkede filmen efter, at jeg blev overfaldet. Jeg fik konstateret PTSD og depression og havde flashback til episoden. Medicin som jeg fik udskrevet ved psykiater hjalp ikke for mig. Jeg oplevede, at jeg konstant måtte kæmpe for at tage mig sammen til selv små hverdagsting og mit parforhold og rolle som mor blev negativt påvirket af, at jeg havde det på den måde. Ved Ulla fik jeg lært teknikker til at: Regulere min stress og symptomer på PTSD. Teknikker til at opdage negative tanker og spekulationer som blot forværrede min tristhed og depression til i stedet at slippe tankerne og få handlet på min situation. Jeg er nu kommet på rette ved med hensyn til uddannelse og min familie og jeg er i langt bedre trivsel og sidst men ikke mindst er jeg stolt over mig selv og over, at jeg er kommet på den anden side af en meget vanskelig situation med en tung baggage og mange fagpersoner. Ulla så mig og mødte mig på den helt rigtige måde og gav mig de redskaber der skulle til, så jeg i dag kan klare mig selv.
Tidligere sygemeldt kvinde34 år
Read More
Efter en svær opvækst, som anbragt og mange svære ting med mit igennem min barndom og ungdom knækkede filmen efter, at jeg blev overfaldet. Jeg fik konstateret PTSD og depression og havde flashback til episoden. Medicin som jeg fik udskrevet ved psykiater hjalp ikke for mig. Jeg oplevede, at jeg konstant måtte kæmpe for at tage mig sammen til selv små hverdagsting og mit parforhold og rolle som mor blev negativt påvirket af, at jeg havde det på den måde. Ved Ulla fik jeg lært teknikker til at: Regulere min stress og symptomer på PTSD. Teknikker til at opdage negative tanker og spekulationer som blot forværrede min tristhed og depression til i stedet at slippe tankerne og få handlet på min situation. Jeg er nu kommet på rette ved med hensyn til uddannelse og min familie og jeg er i langt bedre trivsel og sidst men ikke mindst er jeg stolt over mig selv og over, at jeg er kommet på den anden side af en meget vanskelig situation med en tung baggage og mange fagpersoner. Ulla så mig og mødte mig på den helt rigtige måde og gav mig de redskaber der skulle til, så jeg i dag kan klare mig selv.
Kvinde 32 år
Read More
Da jeg kontaktede Ulla var jeg sygemeldt fra mit daværende job med stress. Det endte med at jeg blev fyret efter kort tid. Et forløb ved Ulla hjalp mig til at mindske min stress ved hjælp af samtaler og mindfulness. Jeg fik arbejdet med mig selv og mine egne mønstre, som var med til at stresse mig. Jeg fik støtte til at genvinde troen på mig selv og fandt et nyt job, som jeg kunne håndtere. Jeg har løbende haft samtaler og mindfulness ved Ulla i forbindelse med udfordringer og uenighed i mit parforhold. Til at få vendt min mors sygdom. Valg af bolig. Jeg kan mærke, at det løbende at have samtaler og mindfulness ved Ulla hjælper mig til at håndtere de udfordringer jeg står i.
Previous
Next