1-dags kursus: Den samskabende myndigheds-samtale

Myndighedssamtaler, samskabende og coachende samtaler. Inddragelse i praksis.

Hvordan mestre forskellige samtaletyper og roller? Hvordan skabe motivation, udvikling, repræsentere en lovgivning og et serviceniveau og være ekspert? Hvorfor er det vigtigt at skabe, bibeholde og genopbygge en alliance? Hvordan kan forskellige samtaletyper og spørgsmål opbygge alliancen?

Myndighedsrollen kræver, at den professionelle skal kunne navigere i et spændingsfelt mellem rådgivning og vejledning, motivation samt serviceniveau og lovgivning. Det stiller krav til den professionelles kommunikative færdigheder.

Hvordan håndteres den asymmetriske magtrelation, der kræver motivationsarbejde det ene øjeblik og afgørelse det næste?

På denne kursusdag bliver du præsenteret for forskellige typer af samtaler igennem et samtaleforløb og trænet i at gennemføre dem.

Kurset tager afsæt i underviserens bog: Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.

Bogen udleveres på kursusdagen og bruges aktivt under kurset.

Få konkrete og praksisnære redskaber og mere viden om:

Alle ved, at kommunikation og samarbejde er vigtigt og kan være særlig kompleks i en myndighedsrolle. Der er stor forskel på, om du som rådgiver skal afholde en samtale:

Uanset hvilken type af samtale du skal afholde er det vigtigt, at du er opmærksom på dit valg af samtaletype for at borgeren får størst udbytte af samtalen og samtaleforløbet. Valget af samtaletype er vigtigt i forhold til at få rammesat samtalen, stille relevante spørgsmål, komme med relevant rådgivning/ekspertviden, når det giver mening.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser. Der trænes i at afholde forskellige samtaletyper. Blive mere tydelige på forskellige roller og positioner. Praksisnær viden, som kan bruges direkte efter kursusdagen. Centrale figurer og modeller vil blive gennemgået, så deltagerne kan bruge bogen som opslagsværk efter kurset. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis og med refleksion over egne erfaringer med samtaler. Der veksles mellem teoretiske oplæg, gruppeøvelser, træning og personlig feedback. Der bliver inddraget konkrete træningsøvelser, som deltagerne kan træne og diskutere. Kurset forudsætter aktiv deltagelse.

Pris

Prisen for 1-dags undervisning og for det samlede program er 1980 kr. ekskl. moms. Du kan enten selv betale for kurset som privatperson eller jeg kan sende en faktura til din arbejdsplads.

Ønsker jeres virksomhed et internt kursus, hvor jeg kommer til jer?

Jeg underviser i den samskabende myndighedssamtale efter aftale i hele landet. Jeg har afholdt kurser og foredrag i flere kommuner. Prisen for 1-dags undervisning afhænger af antal deltagere og indhold på dag. Kontakt mig gerne uforpligtende i forhold til jeres ønsker og behov til en skræddersyet dag.

Hvornår?

Kontakt mig

Hvor?

Kurset afholdes Enggårdsgade 5, 9000 Aalborg.

Med i prisen er

 • Min bog ”Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler”.
 • Plancher og kursusmateriale.
 • Forplejning bestående af: Morgenmad, frokost, eftermiddagskage, snacks, kaffe, te og vand.
 

Forventninger til dig?

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage andet end, at du selv ønsket kurset. Når du tilmelder dig må du meget gerne kort beskrive din faglige baggrund evt. deltagelse på andre kurser og eller uddannelser. Du må gerne skrive, hvad du i særlig grad håber at få ud af kurset og er særlig optaget af. Dette for bedst muligt at afstemme indhold, så udbyttet bliver optimalt for alle. Hvis din arbejdsplads skal betale for kurset, send mig gerne relevante kontaktoplysninger.

 • Dig som har lyst til at prøve et anderledes, meget praksisnært og unikt kursus, hvor du får nye samtaleteknikker og metoder, som kan bruges ved forskellige typer af samtaler.
 

Sparring eller supervision på dine samtaler: 

Der er også mulighed for at tilkøbe sparring på dine samtaler (supervision). Jeg kan deltage ved dine samtaler og komme med sparring og feedback efter samtalen.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset ved at kontakte Ulla på 4081 0508 eller mail uvestergaard@gmail.com
Beskriv gerne kort faglig baggrund. Tidligere deltagelse på andre uddannelser og/eller kurser. Hvad håber du at få af udbytte af kurset?

Hør hvad andre siger

Hvad siger tidligere kunder om individuel samtale og mindfulness?
Kvinde37 år
Read More
“Med denne hilsen vil jeg sige dig et KÆMPE STORT TAK. Du har nu fulgt og hjulpet mig gennem det seneste år. Jeg var i starten meget skeptisk omkring det, men nu har hvor jeg tænker tilbage på den “rejse” jeg har været på, ville jeg ønske, at jeg var kommet hos dig noget før. Men omvendt vi jeg nu koncentrere mig om “NUET” og der hvor jeg er kommet til i dag. Du skal vide, at jeg er utrolig glad og taknemmelig for al den hjælp, du har givet mig, i form af redskaber til angsten, mindfulness, gode råd og vejledninger, når jeg har haft brug for det. Det vil jeg forsøge at bruge og huske på for evigt.”
Tidligere sygemeldt kvinde40 år
Read More
Jeg kontaktede Ulla efter nogen uger med sygemelding på grund af stress, sygdomsangst og begyndende depression. Min datter var igennem udredning for mistanke om adhd. Jeg oplevede, at jeg både var træt af jobbet, min mand og i lang tid ikke havde haft opmærksomhed på mig selv og hvad jeg havde brug for. Jeg var inden jeg startede ved Ulla konstant i alarm i forhold til, hvad jeg nu fejlede af sygdomme og det hjalp ikke at blive undersøgt for det ene efter det andet. Det bekymrede mig at være sygemeldt samtidig med, at jeg ikke havde lyst til at skulle tilbage igen. Jeg var skuffet over både min mand og mine forældre og synes, at de havde svært ved at forstå mig og støtte mig i forhold til min situation.

Efter er forløb på 4 gange ved Ulla oplevede jeg, at jeg stressen blev minimeret og jeg fik en række teknikker og redskaber, som hjalp mig til at huske at tage pauser derhjemme og stoppe op. Det var godt at fortælle om min situation og få redskaber til at håndtere mine svære tanker og følelser i forhold til jobbet, min datter, mand, forældre og igen at huske mig selv. Jeg er nu nået så langt, at jeg ikke længere har brug for at fortsætte forløbet og er starter på jobbet igen.
Mikkel
Read More
“Jeg har været sygemeldt med stress, angst og depression i 4 måneder. Igennem mit pensionsselskab fik jeg mulighed for samtaler ved psykolog og et individuelt samtaleforløb kombineret med mindfulness ved Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg. Derudover går jeg ved psykiater, hvor jeg er startet medicinsk behandling. Forløbet ved Ulla er helt klart det, der har hjulpet mig mest og allerede efter de første gange, oplevede jeg meget mere ro.

Da jeg startede havde jeg problemer med at håndtere vrede og rigtig mange negative og opslidende tanker om en svær barndom i et hjem med misbrug, som var svære at slippe igen.Tankerne om barndommen er nu nærmest forsvundet og jeg kan i langt højere grad håndtere og regulere min vrede og har fået meget mere energi og overskud. Samtalerne og mindfulness-forløbet ved Ulla har hjulpet mig til at få mere selvtillid og tro på, at jeg igen kan klare et arbejde. Da jeg kom var min tro på mig selv 0 % og nu er den på 70 %. Forløbet har været over 4 gange. Nu fortsætter jeg på et af Ulla`s hold.
Leder i privat virksomhed
Read More
“Det har været en rejse fra en naturlig skepsis til at blive helt overbevist om at Mindfulness med de øvelser og samtaler vi har været igennem virkeligt kan hjælpe. Mit udgangspunkt var en situation med store omvæltninger i mit arbejdsliv, uro i kroppen, problemer med motivation og koncentration samt generelt problemer med at sove. I forbindelse med gennemførslen af øvelserne sammen med dig fandt jeg hurtigt ud af, at jeg både kunne lære at håndtere tankerne og uroen og om ikke fjerne det så minimere påvirkningen på min dagligdag.

Gennem de 8 sessioner har jeg således lært at koncentrere mig bedre igen og uroen i kroppen er forsvundet. Jeg er blevet mere afklaret og har fået en tro på, at jeg selv i højere grad skal tage ansvar for mit arbejdsliv, og hvad det skal bestå af. Endeligt har jeg fået nogle gode værktøjer og øvelser, der gør at jeg kan bygge videre på dette gode fundament.”
Anette
Read More
Jeg havde været igennem en stresset periode på mit arbejde, da jeg kontaktede Ulla, som jeg havde fået anbefalet af en tæt kollega. Jeg oplevede, at tankerne bare konstant kørte rundt. Jeg havde uro, hjertebanken og rigtig dårlig søvn. Igennem et individuelt samtale-forløb over 5 gange oplevede jeg en markant ændring. Jeg begyndte at sove bedre om natten igen og fik mere ro i hovedet. Det var helt klart det at få vendt nogle problemer jeg gik med både på arbejdet og i mit privatliv og så at lære nogle konkrete mindfulness-teknikker, som fik mig til at stoppe op og få mere ro på igen, der hjalp
Mand sygemeldt43 år
Read More
Jeg har igennem hele min opvækst døjet med svær social angst, når jeg var sammen med andre. Da jeg kom til Ulla havde jeg igennem en længere perioder gået ved psykolog og var blevet udredt ved psykiater med adhd og angst og var i medicinsk behandling for begge dele. Jeg var sygemeldt og havde problemer med astma og hjertelidelse. Forløbet ved Ulla har hjulpet mig til i højere grad at få troen på mig selv igen og det har mindsket min angst så jeg nu i højere grad kan handle ind og gå ud selv. Jeg føler mig i mindre grad som en fiasko og skammer mig mindre over mig selv. Jeg bruger teknikker fra mindfulness med opmærksomheden på åndedrættet og andre teknikker, jeg har lært og det giver mig langt mere ro på. Mit nervesystem er blevet langt mere i ro og balance og jeg har fået langt mere overskud i hverdagen.
Kvinde38 år
Read More
Da jeg kontaktede Ulla var jeg sygemeldt med stress, angst og depression. Jeg havde lav selvtillid og var flov over at skulle sige til andre, at jeg var uden job. Min datter mistrivedes og var ked af at gå i sin klasse og havde problemer med angst. Min angst var så invaderende for mig, at bare det at skulle handle fik mig helt kørt op i stress og angst. Efter et 3 måneders forløb ved Ulla med samtale og mindfulness ændrede tingene sig stille og roligt. Jeg har stadig jævnlige samtaler og mindfulnessforløb med Ulla men med sjældnere intervaller. Jeg har fået job, min angst og depression er mindsket og jeg har det så godt, som jeg aldrig har haft før. Jeg kan nu færdes blandt andre uden at være bange for at gøre noget forkert. Jeg har fået troen på mig selv igen. Min datter trives godt og jeg har fået handlet på, at hun skulle skifte skole.
Kvinde51 år
Read More
Jeg havde en længere periode haft det dårligt efter en opsigelse fra mit job på grund af nedskæringer. Jeg kontaktede Ulla, da jeg tidligere havde gået ved forskellige psykologer og sorggruppe efter flere dødsfald i nærmeste familie. De teknikker og metoder jeg træner og lærer ved Ulla er hjælp til selvhjælp, idet jeg både får vendt de svære ting, jeg står i og der oplever jeg en stor tillid sammen med Ulla, idet hun kan være i alt det svære sammen med mig og har overblikket over, hvad der hjælper mig. Jeg har det godt med kombinationen af samtale og mindfulness, da mindfulness også hjælper mig i hverdagen. Nu har jeg fået troen igen på, at jeg også kommer igennem og på den anden side af den krise, jeg går igennem nu.
Tidligere sygemeldt kvinde34 år
Read More
Efter en svær opvækst, som anbragt og mange svære ting med mit igennem min barndom og ungdom knækkede filmen efter, at jeg blev overfaldet. Jeg fik konstateret PTSD og depression og havde flashback til episoden. Medicin som jeg fik udskrevet ved psykiater hjalp ikke for mig. Jeg oplevede, at jeg konstant måtte kæmpe for at tage mig sammen til selv små hverdagsting og mit parforhold og rolle som mor blev negativt påvirket af, at jeg havde det på den måde. Ved Ulla fik jeg lært teknikker til at: Regulere min stress og symptomer på PTSD. Teknikker til at opdage negative tanker og spekulationer som blot forværrede min tristhed og depression til i stedet at slippe tankerne og få handlet på min situation. Jeg er nu kommet på rette ved med hensyn til uddannelse og min familie og jeg er i langt bedre trivsel og sidst men ikke mindst er jeg stolt over mig selv og over, at jeg er kommet på den anden side af en meget vanskelig situation med en tung baggage og mange fagpersoner. Ulla så mig og mødte mig på den helt rigtige måde og gav mig de redskaber der skulle til, så jeg i dag kan klare mig selv.
Tidligere sygemeldt kvinde34 år
Read More
Efter en svær opvækst, som anbragt og mange svære ting med mit igennem min barndom og ungdom knækkede filmen efter, at jeg blev overfaldet. Jeg fik konstateret PTSD og depression og havde flashback til episoden. Medicin som jeg fik udskrevet ved psykiater hjalp ikke for mig. Jeg oplevede, at jeg konstant måtte kæmpe for at tage mig sammen til selv små hverdagsting og mit parforhold og rolle som mor blev negativt påvirket af, at jeg havde det på den måde. Ved Ulla fik jeg lært teknikker til at: Regulere min stress og symptomer på PTSD. Teknikker til at opdage negative tanker og spekulationer som blot forværrede min tristhed og depression til i stedet at slippe tankerne og få handlet på min situation. Jeg er nu kommet på rette ved med hensyn til uddannelse og min familie og jeg er i langt bedre trivsel og sidst men ikke mindst er jeg stolt over mig selv og over, at jeg er kommet på den anden side af en meget vanskelig situation med en tung baggage og mange fagpersoner. Ulla så mig og mødte mig på den helt rigtige måde og gav mig de redskaber der skulle til, så jeg i dag kan klare mig selv.
Kvinde 32 år
Read More
Da jeg kontaktede Ulla var jeg sygemeldt fra mit daværende job med stress. Det endte med at jeg blev fyret efter kort tid. Et forløb ved Ulla hjalp mig til at mindske min stress ved hjælp af samtaler og mindfulness. Jeg fik arbejdet med mig selv og mine egne mønstre, som var med til at stresse mig. Jeg fik støtte til at genvinde troen på mig selv og fandt et nyt job, som jeg kunne håndtere. Jeg har løbende haft samtaler og mindfulness ved Ulla i forbindelse med udfordringer og uenighed i mit parforhold. Til at få vendt min mors sygdom. Valg af bolig. Jeg kan mærke, at det løbende at have samtaler og mindfulness ved Ulla hjælper mig til at håndtere de udfordringer jeg står i.
Previous
Next
DSC_0037

Dag 1 formiddag

 • Velkomst og fælles intro og rammesætning af dagen.
 • Hvordan opbygge og bibeholde en god relation ved at inddrage borgeren? Hvordan forstås alliancen i en socialfaglig prakis og myndighedsrolle? Hvordan kan alliancen og at veksle mellem forskellige samtaletyper mindske de svære samtaler og skabe samarbejde, udvikling og indre motivation og ejerskab?
 • Introduktion til bogens 3 forskellige samtaletyper: Rådgivende, samskabende og coachende samtaler.
 • Hvordan indlede forskellige samtaletyper: Rådgivende, samskabende og coachende. Hvorfor er rammesætningen vigtig for samtalen og det videre forløb?
 • Hvor har de forskellige samtaletyper de deres styrker og begrænsninger og hvad skal du i særlig grad være opmærksom på i en myndighedsrolle?

 

Dag 1 eftermiddag

 • Gennemgang af forskellige spørgsmål. Åbne, lukkede og hjælpespørgsmål.
 • Inspiration til at bygge forskellige typer af samtaler op? Gennemgang af forskellige samtalefaser. Start. Midte og afslutning.
 • Træning i at afslutte dine samtaler med fokus på inddragelse af borgeren.
 • Model for hvordan du fører samtalen tilbage på sporet igen.
 • Der vil løbende igennem dagen blive indlagt øvelser i praktisk samtaletræning.
Kontakt mig gerne uforpligtende

Er du blevet nysgerrig på hvordan jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Telefon

40 81 05 08

Location

Enggårdsgade 5, 9000 Aalborg

CVR

36227486