VIRKER MINDFULNESS TRÆNING?

Af Ulla Vestergaard, stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg på fuld tid siden 2014.

Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Integral terapeut indenfor stress, angst og depression. Certificeret coach.
Undervist i mindfulness siden 2012 og afholdt mere end 75 8-ugers mindfulness-kurser for mere end 800 deltagere (privatpersoner og virksomheder). 25 års erfaring med professionelle individuelle samtaler med unge og voksne. Socialrådgiver, underviser og forfatter.

Mindfulness træning kan ligesom fysisk træning skabe forandringer. Mindfulness kan påvirke og skabe positive forandringer i vores hjerne. Mindfulness og meditation virker på en lang række områder. 

Mindfulness-træning kan give mere glæde og entusiasme

Forskning viser blandt andet, at der kan ske forandringer i den aktivitet der er i højre pandelap, hvorfra følelser som vrede, irritation, angst, depression blandt andet styres. Der kan ske en forskydning til venstre pandelap, hvorfra følelser som entusiasme, glæde og nysgerrighed blandt andet styres. 

Mindfulness-træning forbedrer koncentration, fokus, præstation og hukommelse

Endvidere påvirker mindfulness den tænkende del af hjernen (også kaldet cortex), som har med koncentration, fokus, effektivitet, præstation og hukommelse at gøre.  

Bedre søvn og mere balance med mindfulness

Mindfulness-træning kan give bedre søvn og skabe mere balance og overskud i hverdagen.

Mindfulness-træning kan forebygge og mindske stress, angst og depression 

Længervarende ubalance i nervesystemet kan give: stress, angst, tristhed, depression og dårlig søvn. Det kan påvirke vores overskud, koncentration, fokus og hukommelse.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at mindfulness har særdeles god effekt i forhold til at håndtere og mindske stress, angst og depression. Regelmæssig træning af mindfulness kan forebygge og afhjælpe stress, angst og depression. Mindfulness hjælper også på tilbagevendende depressioner.

Mindfulness-træning hjælper til nemmere at håndtere kriser

Mange bruger tid på at træne kroppen. De færreste bruger tid på at træne sindet. I en travl hverdag tænker vi ikke på, at sindet også skal være modstandskraftigt for at kunne håndtere fx nye, svære og uforudsigelige ting, vi oplever i livet. Ligesom vi kan træne vores krop og muskler kan hjernen trænes ved hjælp af mindfulness og meditation. Det kan hjælpe os både her og nu, men også fremover til at gå “lettere” igennem svære livsomstændigheder. 

Mindfulness er træning af krop og sind, og metoden hjælper os til at håndtere kriser og stressende livsperioder både her og nu og til at håndtere fremtidig udfordringer. Ved mindfulness træner og lærer vi at være mere bevidst nærværende i hverdagen, så vi oplever hvert øjeblik fuldt ud. Dette står i stor kontrast til den tilstand, som vi ofte befinder os i autopilot, hvor vi er opslugt af tankestrømme, bekymringer, selvkritik og vurderinger af fortiden (grublerier) eller negative forventninger til fremtiden, mens nuet passerer forbi.

Mindfulness-træning giver bedre kontrol over dine tanker og følelser

Vi bliver opmærksomme på, hvordan dette påvirker vores oplevelser af nuet, vores humør, krop, beslutninger og handlinger. Når vi bliver mere opmærksomme, kan vi foretage mere velovervejede valg med afsæt i den aktuelle situation. Mindfulness-træning giver dig bedre kontrol over dine tanker, følelser, reaktioner og handlinger samt en større accept af virkeligheden, som den er. Mindfulness-træning kan give dig større frihed til selv at vælge, hvilke tanker du vil lade styre dit liv. Det kan give langt mere overskud og livsglæde at kunne flytte sin opmærksomhed og mindske svære tanker og følelser.

Mindfulness forbedrer sociale relationer

Mindfulness-træning øger bl.a. vores nærvær, selvindsigt, velvære og forbedrer vores sociale relationer. Mindfulness smitter i flere led og en positiv sidegevinst ved, at du træner mindfulness er, at din egen tilstand påvirker andre fx børn, ægtefælle, kollegaer og venner. 

Mindfulness bruges forebyggende og behandlende indenfor en række områder 

Dens brede anvendelsesmuligheder afspejles i, at mindfulness med stor succes bruges både forebyggende og behandlende og både i erhvervslivet blandt ledere og medarbejdere, idrætsverdenen, offentlige institutioner og uddannelser.

Se også evalueringsrapport (Udarbejdet i 2016) fra 100 tidligere deltagere, som har deltaget på mindfulness-kursus i gruppe ved Mindfulness Aalborg her.

Ulla Vestergaard

Ulla Vestergaard

Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, stress- og traumeterapeut, konsulent, socialrådgiver, certificeret coach og underviser.

Populære artikler

Del:

Anbefalet artikler