MINDFULNESS-TRÆNING HJÆLPER UNGE TIL BEDRE MENTAL SUNDHED

Mindfulness-træning hjælper unge til mere ro og glæde. Mindre stress, angst og depression Mange unge oplever stress og stiller meget høje krav til sig selv. Mindfulness er et effektivt redskab.

Af Ulla Vestergaard, stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg på fuld tid siden 2014.

Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Integral terapeut indenfor stress, angst og depression. Certificeret coach.
Undervist i mindfulness siden 2012 og afholdt mere end 75 8-ugers mindfulness-kurser for mere end 800 deltagere (privatpersoner og virksomheder). 25 års erfaring med professionelle individuelle samtaler med unge og voksne. Socialrådgiver, underviser og forfatter.

Mindfulness og din mentale sundhed kan ligesom fysisk sundhed trænes

Mental sundhed kan trænes og forbedres som fysisk træning. Resultatet er mere energi, opmærksomhed, glæde og ro. Mindfulness og meditation er efterhånden meget velkendt og der ligger flere tusinde videnskabelig undersøgelser bag, som viser, at det kan forbedre mentalt helbred og reducere stress. Ofte gør vi ting automatisk uden at mærke kroppen og uden at være bevidst om hvilke tanker, der ligger bag vores handlinger.

Du træner at slippe svære tanker

Ved mindfulness-træning lærer du at slappe af, være til stede i kroppen og observere dine tanker uden at blive fuldstændig identisk med dem. Det kan give rigtig meget frihed, glæde og energi i højere grad selv at vælge, hvilke tanker du vil gå med og hvilke du i højere grad vil lade passere forbi. Måske kender du det, at hovedet er fuld af tanker, og det kan være svært at finde ro, koncentration og afslapning. Det kan være tanker som: Er jeg god nok? Klarer jeg mig godt nok? Er jeg pæn nok? Attraktiv nok? Finder jeg nogensinde en kæreste? Går min kæreste mon fra mig? Er jeg nået langt nok i mit liv? Er jeg dygtig nok? Er jeg nu rask? Bliver jeg syg? Eller måske oplever du , at du stiller høje krav til dig selv, er perfektionistisk, selvkritisk eller har præstationsangst i forbindelse med eksamener? Hvis negative tanker hele tiden kører rundt i hovedet kan konsekvensen være, at du får det dårligt og det kan medføre stress, angst eller depression.

Mindfulness kræver træning og hjælper

Undersøgelser viser, at flere og flere unge oplever stress og stiller meget høje krav til sig selv. Det er også det, jeg oplever i mit arbejde med unge fra 18 og op igennem 25 år. Mindfulness træning er en teknik til at stoppe op og træne opmærksomheden. Det at være opmærksomt til stede i kroppen og sindet, har vist sig at være godt for dit helbred og præstation. Stress er oplevelsen af at være under pres. Når vi er stressede, tænker vi dårligere, er mere triste, ængstelige, koncentrationen forringes, vi sover dårligt og vi kan være mere irritable og have en kortere lunte. Mindfulness-træning har den modsatte virkning, men er ikke et quickfix. Det kræver vedholdende træning på lige fod med fysisk træning. Mindfulness kan anvendes af alle. Du behøver ikke på forhånd at have viden om det og er måske skeptisk i forhold til det.

Mindfulness et kraftfuldt redskab og teknik til at gøre livet nemmere

Vælger du individuel mindfulness træning vil der indgå skræddersyede mindfulness-øvelser, som du kan træne undervejs og efter afsluttet forløb. Mindfulness er et kraftfuldt redskab og en teknik, som alle kan bruge til at komme nemmere igennem tilværelsens uundgåelige kriser og udfordringer. Du kan træne bedre at håndtere dine tanker og følelser og i højere grad opnå bedre livskvalitet også i svære perioder. Mange lever et helt liv, hvor de venter på, at det næste skal ske eller noget skal overståes. Mange bliver desillusioneret og glemmer på den måde, at der også er gode ting. Mange lever et liv med bekymringer om fremtiden og grublerier over fortiden og på den måde går glip af livet her og nu. Det kan gå udover glæden og livskvaliteten. Det kan endvidere gå udover kontakten og relationerne til andre mennesker.

Hvilke situationer kan du stå i for at have gavn af mindfulness?

  • Oplever pres og stress
  • Angst
  • Tristhed og/eller depression
  • Stiller store krav til dig selv? Præstationsangst
  • Dårlig søvn
  • Oplever mange bekymringer
  • Mangler selvtillid og/eller selvværd
  • Har sygdom inde på livet selv eller hos dine nærmeste

Mindfulness øvelser kan træne dig til at få mere ro, glæde og frihed på trods af svære ting

Når du træner mindfulness, træner du din opmærksomhed. Mere opmærksomhed giver mere glæde, fordi du også opdager og lægger mærke til de gode øjeblikke. Mindfulness kan desuden gøre det nemmere at leve med det, der er svært. Du vil med tiden opleve, at du får langt større frihed til selv at vælge, hvor du vil have din opmærksomhed og i højere grad komme i retning af det liv, du ønsker. Du kan træne, hvor du vil have din opmærksomhed og hvad du vil lyse på eller gøde. Ligesom muskler kan trænes, kan hjernen trænes. Du kan ikke læse dig til det, men mindfulness skal trænes i praksis. 

Hvad har andre unge fået ud af individuel mindfulness-træning ved Mindfulness Aalborg?

” Jeg henvendte mig til Ulla, idet jeg var sygemeldt fra mit studie med stress, som udløste angstanfald. Efter 3 individuelle samtaler kombineret med mindfulness, blev jeg parat til at starte på studiet igen. Jeg fik langt mere overskud til at træne og være social igen. Jeg begynder mere og mere at blive mig selv igen og kan i højere grad bedre håndtere mine tanker og følelser uden, at de stikker fuldstændig af med mig. For ikke at falde tilbage i et gammelt mønster, hvor jeg stiller rigtig store krav og presser mig selv, fortsætter jeg med samtaler og mindfulness ved Ulla. Jeg har fået langt større indsigt og kan i højere grad regulere mig selv. Min angst er stort set forsvundet og jeg er blevet gladere og mere social igen. ”

– Mette

“Jeg har været sygemeldt med stress, angst og depression i 4 måneder. Igennem mit pensionsselskab fik jeg mulighed for samtaler ved psykolog og et individuelt samtaleforløb kombineret med mindfulness ved Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg. Derudover går jeg ved psykiater, hvor jeg er startet medicinsk behandling. Forløbet ved Ulla er helt klart det, der har hjulpet mig mest og allerede efter de første gange, oplevede jeg meget mere ro. Da jeg startede havde jeg problemer med at håndtere vrede og rigtig mange negative og opslidende tanker om en svær barndom i et hjem med misbrug, som var svære at slippe igen. Tankerne om barndommen er nu nærmest forsvundet og jeg kan i langt højere grad håndtere og regulere min vrede og har fået meget mere energi og overskud. Samtalerne og mindfulness-forløbet ved Ulla har hjulpet mig til at få mere selvtillid og tro på, at jeg igen kan klare et arbejde. Da jeg kom, var min tro på mig selv 0 % og nu er den på 70 %. Forløbet har været over 4 gange. Nu fortsætter jeg på et af Ulla`s hold.”

– Mikkel 

“Samtaler og mindfulness ved Ulla har givet mindre tankemylder og meget mere ro.  Jeg sover igen godt om natten og har fået meget mindre angst, hvilket har givet langt mere overskud til andre ting og jeg er begyndt at løbe. Jeg kan kun anbefale Ullas undervisning til andre.”

– Christian 

Ulla Vestergaard

Ulla Vestergaard

Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, stress- og traumeterapeut, konsulent, socialrådgiver, certificeret coach og underviser.

Populære artikler

Del:

Anbefalet artikler