MINDFULNESS-MEDITATION HJÆLPER VED SYGDOM

Hvordan håndtere at man selv eller ens nærmeste er ramt af alvorlig fysisk (fx kræft) eller psykisk sygdom? 

Det spørgsmål findes der ikke noget enkelt eller entydigt svar på. For langt de fleste, der bliver ramt af alvorlig sygdom, er det virkelig en svær tid og kan tage lang tid at komme igennem. Det findes for langt de fleste desværre ikke et quickfix til hurtigt at komme sig ovenpå alvorlig sygdom. Jeg har valgt at dele nogle af mine overvejelser og erfaringer i forhold til, hvad der kan gøre en svær situation og tid lidt nemmere at komme igennem. Bare du er indstillet på, at det ikke er det samme, som at det bliver let men blot mindre svært at komme igennem.

Af Ulla Vestergaard, stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg på fuld tid siden 2014.

Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Integral terapeut indenfor stress, angst og depression. Certificeret coach.
Undervist i mindfulness siden 2012 og afholdt mere end 75 8-ugers mindfulness-kurser for mere end 800 deltagere (privatpersoner og virksomheder). 25 års erfaring med professionelle individuelle samtaler med unge og voksne. Socialrådgiver, underviser og forfatter.

Jeg har valgt både at komme med min personlige og faglige beretning om, hvordan du kan få hjælp i en sådan situation. Håbet med artiklen er, at den måske kan give dig eller en af dine nærmest håb for, hvordan man kommer igennem en svær tid. Jeg kommer i artiklen med 12 bud på, hvad der kan hjælpe til at gøre en svær situation lidt nemmere at håndtere.

Først kommer chokfasen:

Sikke et chok! Mange har ikke forestillet sig, at de kommer til at stå i en sådan situation med alvorlig eller livstruende sygdom hos dem selv eller en af deres nærmest!

Hvilke tanker og følelser kan man have, når man står i den situation?

Mange kan gøre sig tanker som: “Hvad hvis jeg ikke overlever det?”. “Hvad vil der ske med mine nærmest?”. ”Hvor mange år mon jeg har tilbage?” ”Får jeg varige følger?” ”Hvorfor mig, hvad skulle jeg ikke have gjort i mit liv?” ”Kommer jeg nogensinde videre i mit liv?” ”Bliver jeg nogensinde glad igen?”  Tankerne kan være svære at styre og der kan være tankemylder, dårlig søvn og trivsel. Følelsesmæssigt kan det være kaotisk og et stort sammensurium af: Sorg, angst, tristhed, vrede, frustration, tomhed, ensomhed og udmattelse eller andre svære følelser.

For mange, både den der er ramt og de nærmeste, er det en nødvendighed at forsøge at håndtere de svære følelser. Når du står i en svær situation kan terapi og mindfulness være en stor hjælp i forhold til i højere grad at håndtere dine tanker og følelser. Terapi hjælper dig til at bearbejde og arbejde med tingene og mindfulness til i højere grad at skabe mere ro og i stand til bedre at håndtere dine tanker og følelser og fx rette din opmærksomhed på andre ting og til at vende tilbage til nuet. Coaching kan være et godt  til at komme videre og begynde at ”leve mere” igen, når du er parat til det.

Her er en række anbefalinger, du kan overveje. Vær opmærksom på, at det ikke er en manual og mennesker reagerer forskelligt. Vær derfor tro overfor, hvad der virker/ikke virker for dig.

 1) Tal med andre om det – Overvej samtaler med en professionel, vælg fx en som både kender det på egen krop og har faglig viden 

Når man bliver ramt af alvorlig fysisk og/eller psykisk sygdom, kan det ofte være svært for omgivelserne at forstå. De kan ofte blive usikre på, hvor lidt og meget de skal sige og hvad de skal spørge om. Når man er syg er man ofte ekstra sårbar i forhold til andre menneskers reaktioner. Nogle har svært ved at være alene ovenpå chokket og har brug for, at der er nogle omkring dem. Andre har det faktisk bedst med bare at være sig selv og være mest alene, så der er plads til at reagere uden også at skulle forhold sig til omgivelsernes følelser og reaktioner. Nogle gange oplever vi, at omgivelserne siger nogle ting, som ikke er hjælpsomme for os, men som faktisk forværrer situationen også uden, at det var hensigten fra deres side. Hvorfor er det sådan? Fordi mange mennesker faktisk har svært ved at se en af deres nærmeste i sorg og krise. Det kan aktivere mange følelser hos de nærmeste, som måske også selv er angste, triste, bekymrede og måske føler sig magtesløse og fortvivlede. Når omgivelserne reagerer anderledes end man selv gør, kan der ofte opstå følelsen af ensomhed, da den ramte kan opleve virkelig at være alene uden omgivelserne helt forstår, hvad man går igennem. Mænd og kvinder kan ofte håndtere kriser og sygdom forskelligt, hvor den ene part måske har brug for at tale meget om det og den anden måske i højere grad har brug for at få handlet og leve så ”normalt” så muligt. Det kan skabe ensomhed for begge, da de ser det fra hver deres perspektiv. Det kan være svært for alle at stå i den situation og her kan det ofte hjælpe at tale med en professionel og neutral person, som kan hjælpe både den der er ramt men også hjælpe til at de nærmeste kommer videre.

2) Hvem kan du tale med om din sygdom?

Du vil måske opleve, at der er nogen mennesker, som er nemmere at tale med om svære ting end andre. Det kan være en god ide at vælge dem du fornemmer kan være i det sammen med dig og kan være en reel støtte for dig.

Det kan som jeg tidligere har beskrevet være svært for fx nærmeste familie og venner at være støttende, når en er ramt af alvorlig sygdom. For mange kan det være svært at være i, da det også hos de nærmeste aktiverer mange følelser, når en har det rigtig svært. Det kan også aktivere angst for om de selv kan gå hen og få en alvorlig sygdom eller mange kan opleve, at det er ubehageligt og for ”tungt” et emne at tale om. Andre kan måske have tendens til at forsøge at sige de rigtige ting og komme med råd, men det er ikke sikkert, at det de siger hjælper dig. Mange gange vil omgivelserne have tendens til at sige til den der er ramt, hvordan man burde have det og overtage historien. Nogle kan misforstået komme til at nævne andre historier, hvor samme sygdom er kommet igen eller gået helt galt. Eller det modsatte komme med opmuntrende bemærkninger og ikke have fokus på, at det kræver bearbejdning og tager tid at komme videre. For mange forværrer det faktisk bare situationen, at de nærmeste også har svært ved at håndtere situationen.

3) Hvad gør du hvis du fx skal til sociale arrangementer med andre?

Mange kan når de er ramt at alvorlig sygdom, opleve at det kan være svært at skulle afsted til fx sociale arrangementer. For mange kan det være en hjælp inden de skal afsted at forberede sig på, hvad og hvem de ønsker at tale med det om eller om de bedre kan tage af sted, hvis dagen/aftenen skal handle om at tale om andre ting og emner. Det kan for mange være en lettelse, at de i højere grad selv kan vælge og forberede sig på, om de vil tale om det eller ej. Du kan fx forberede at stille modspørgsmål, hvis nogen spørger og du kan mærke, at du ikke ønsker at tale om det og i stedet spørge, hvad den anden er optaget af eller skifte emne. Sig fx til dig selv, at det er helt i orden, at du selv vælger, hvem du vil tale om det med og hvornår.

4) Hvad kan være en støtte at sige til dig selv, når du eller en i familien er ramt? 

Det er en svær periode i dit liv, men tingene og livet ændrer sig igen på den ene eller anden måde.

Det kan nogen gange være en hjælp at sige til dig selv, at det er ok, at du lige nu ikke har lyst til de samme ting, som inden du blev ramt, men lige nu har brug for ro og tid til at bearbejde tingene. Mindfulness kan for mange være en støtte i den situation, idet det kan hjælpe dig til i højere grad at slippe svære tanker og følelser og giver dig teknikker og metoder til i højere grad at være i nuet.

5) Hvordan kan du gå ind og ud af svære tanker og følelser og er det muligt at minimere bekymringer?

Mange gange kan vi have tendens til at google og søge statistik om emnet og ofte forværrer det bare vores situation, fordi hjernen ofte vil hæfte sig ved den statistik, der ser mørkest ud og de tilfælde, hvor sygdommen er kommet igen eller der er sket forværring. Vær opmærksom på, om det hjælper dig eller modsat måske forværrer hvordan du har det, at du læser om det. Mange bliver faktisk bare mere triste, bekymrede og opgivende af det. Hvad er bedre for dig at bruge tiden på? Måske du kan lave aftaler med dig selv om, hvor meget tid du bruger på at læse om det og forsøge at slippe det igen.

Det kræver træning i højere grad at kunne styre sine tanker, følelser og adfærd men er langt mere befriende end det modsatte. Mindfulness kan være et rigtig godt redskab til at være opmærksom på, hvad der hjælper at gøre mere/mindre af.

6) Hvad kan hjælpe under ekstremt pres og alvorlig sygdom?

At forsøge at begrænse overtænkning og ikke konstant at gå med alle sine tanker og svære følelser. Hvis det giver mening for dig, kan du fx afsætte alenetid, hvor du vælger at gå med svære tanker og følelser. For mange kan mindfulness hjælpe til et “break” fra ens tanker og til ikke konstant at gå med svære tanker og følelser. Det kan være befriende at skabe en stund med fokus på åndedrættet, kroppen eller bare at mærke kaffekoppen i hånden. En stund eller frikvarter, hvor katastrofetankerne og bekymringerne træder lidt i baggrunden og du i stedet er i NUET. Det at afsætte tid til sig selv kan gøre, at mange både får sig taget af sig selv (egenomsorg) i en svær situation og samtidig i langt højere grad kan være der for familie og dermed skåne dem for ekstra pres og belastning. Mindfulness kan give en større følelse af robusthed og kontrol, idet du kan træne i højere grad at vælge, hvornår du vil gøre hvad og hvornår du vil gå med fx svære tanker og følelser. Mindfulness kan hjælpe dig til i højere grad at kunne styre hvor du vil have din opmærksomhed. Samtaler med en professionel og certificeret mindfulness-instruktør kan hjælpe til, at du i højere grad kan bevare roen og forebygge at svære tanker og følelser indhenter dig om natten og går udover din søvn.

7) Er det nemt med mindfulness bare at slippe tankerne og følelserne og være i NUET? 

Jeg må være ærlig og sige, nej det er det for langt de fleste ikke. For mange er det sådan, at det er allersværest at bruge, når de har allermest brug for det. Omvendt giver det også en kæmpe lindring og frihed at være i stand til at bruge det i svære situationer. Derfor anbefaler jeg, at du lærer det og træner mindfulness sammen med en certificeret og erfaren mindfulness-instruktør fremfor fx bare at lytte til lydfiler. Mine evalueringer af mine mindfulness-kurser viser faktisk bedst effekt og udbytte hos den gruppe med mest brug for det. Men ligesom det er nemmere at løbe en marathon, når du har trænet løb af kortere strækninger er mindfulness nemmere at lære inden du står på toppen af en stor udfordring. Det er dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre, når livet virkelig er svært – det er bare sværere ikke at lade tankerne og følelserne styre i de livssituationer. Nogle tanker er langt sværere at frisætte sig fra end andre. I de livsperioder, hvor vi fx er ramt af alvorlig sygdom og/eller andre svære situationer, er det ofte sværere end i de livsperioder, hvor der er mindre alvorlige problemer. Læge, professor, forfatter og udvikler af MBSR (mindfulness baseret stress reduktion)  Jon Kabat- Zinn citeres jævnligt for følgende: “Tanker er bare tanker. De er ikke dig eller virkeligheden”. Når du står i en situation med alvorlig og måske livstruende sygdom, føles katastrofetankerne ekstremt virkelige og her har du virkelig brug for redskaber til at håndtere dem, da de både kan være utrolig kraftfulde og pinefulde og ikke så nemt forsvinder igen. Det kræver teknikker og redskaber, men modsat er det utrolig befriende indimellem at kunne adskille sig fra sine tanker og følelser.

8) Hvordan kommer du videre, når du fx er erklæret rask, men ikke er der, hvor du ønsker at være?

Mange gange forstår de nærmeste eller omgivelserne ikke, at man faktisk også er ramt efter fx at være så heldig at være blevet erklæret rask. Mange forstår ikke, hvorfor der ofte kan være svære følelser efter et sygdomsforløb også lang tid efter, hvor mange efterfølgende bliver ramt af bekymring, tristhed, angst, depression, ensomhed og tendens til isolation ovenpå en svær periode. Det kan for nogle være der, de har brug for og overskud til at få tingene vendt med en professionel. I den fase af forløbet, kan det være godt for mange at få vendt alt det svære, de har været og stadig går igennem for at få livsglæden og overskuddet tilbage igen. Her kan samtaler give rigtig god mening i forhold til fx at finde kræfterne og styrken til igen at leve det liv de ønsker, eller måske det liv de levede inden sygdommen. Ved de coachende teknikker får du hjælp til at finde styrken og modet til at sætte handlig mod dine ønsker.

9) Hvad gør du, når du fx skal til kontrol og opfølgning på din sygdom?

Mange oplever, at det at skulle gå til kontrol både er en tryghed, men også kan være forbundet med svære følelser og bekymringer og nogle gange minde om alt det de har været igennem og faktisk helst ville glemme. Jeg træner mange i at bruge simple mindfulness-teknikker, når de fx sidder i et venteværelse eller når de skal til kontrol. Det kan være en måde nemmere at håndtere svære tanker og følelser i højere grad at være i NUET. På den måde kan mindfulness være en støtte til at gøre en ikke særlig rar situation mindre ubehagelig og dermed mindre traumatisk og mindske sandsynligheden for retraumatisering.

Det kan for mange være betryggende at vide, at når først de har lært mindfulness, har de teknikkerne lige ved hånden. Hvordan en ret simpel og konkret teknik kan hjælpe til at begrænse bekymringer og forebygge forværring af din psykiske tilstand. Du træner fx at opdage de negative og bekymrende tanker og se dem som tanker og bliver i højere grad i stand til, hvor du vil have din opmærksomhed og fokus.

10) Hvad hjælper når du har det rigtig svært? 

Jeg lærer dig teknikker, som kan bruges i de livssituationer, hvor mennesker har det rigtig svært. Her giver korte og simple øvelser ofte rigtig god mening. Det er individuelt, hvad der hjælper derfor anbefaler jeg altid, at du lærer det hos en erfaren og certificeret mindfulness-instruktør særlig hvis du skal lære det, når du befinder dig i en svær livssituation.

11) Mindfulness kan afhjælpe yderligere psykisk forværring, men er ikke løsningen på alt 

Selvom vi træner mindfulness, kan vi ikke undgå at blive ramt af livets kriser, det er en del af det at være menneske, men mindfulness kan bremse eller afhjælpe yderligere psykisk forværring.

Når man læser de efterhånden flere tusinde videnskabelige undersøgelser, artikler og bøger om mindfulness, kan man let kommer til at tro, at det er et quickfix og løsningen på alt. Det er ikke min opfattelse af mindfulness, men det kan være en stor hjælp og et supplement til, hvordan man bedst kan komme igennem en svær tid.

Jeg har selv undersøgt min egen prakis og har indsamlet flere hundrede evalueringer fra tidligere kunder. Du kan se undersøgelsen og udtalelser fra andre på min side.

Jeg ser mindfulness som et ud af en række andre ting, der kan hjælpe. For nogle hjælper terapi, medicin, ændringer i kost, motion, ændringer i arbejdsforhold, parforhold, coaching m.m. Min tilgang er en kombination af mindfulness, terapi og coaching.

12) Hvad hvis du ikke kan overskue, hvor du skal starte eller hvad du skal gøre?

Det er ikke svagt at søge hjælp. Jeg har både mænd og kvinder i alle aldre. Hvis ikke du lige nu synes, at du orker eller kan overskue, hvor du skal starte for at få det bedre, vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Jeg har selv gået vejen og har i 20 år gået vejen med mange tusinder af mennesker før dig og ved, at du også kan komme videre med den rette hjælp.

Min tilgang til samtaler og mindfulness når livet er barskt og svært er blandt andet inspireret af nedenstående citat af Pema Chödran: Når verden bryder sammen.

”Virkelig kommunikation til hjertet og virkelig at være tilstede for en anden – ens barn, ens ægtefælle, forældre, klienter, patienter eller den hjemløse på gaden – indebærer, at man ikke lukker af over for sig selv. Det betyder, at man giver sig selv lov til at føle det, man føler, uden at skubbe det til side. Det betyder, at man accepterer hvert eneste aspekt af sig selv, også de dele man ikke bryder sig om. At gøre det – kræver åbenhed – at man ikke fikserer eller holder fast på noget. Kun indenfor et åbent, ikke fordømmende rum er vi i stand til at anerkende vores følelser. Kun i et åbent rum, hvor vi ikke er fanget i vores egen version af virkeligheden, kan vi se, høre og føle, hvordan andre virkelig er – det der sætter os i stand til at være sammen med dem og i egentlig forstand kommunikere med dem”.  

Hvad kan vi tale om og hvordan kan et individuelt forløb foregå?

Først aftaler vi, hvad der er vigtigst for dig at få talt om og hvad du har brug for og håber at få ud af et forløb hos mig.

Sammen lægger vi en plan for, hvad der kan gavne dig bedst ved samtalen eller samtalerne og jeg vurderer, hvilke teknikker og metoder, jeg tror vil kunne være mest gavnlige for dig.

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang og har stor erfaring med samtaler om fx alvorlig sygdom eller følger efter alvorlig sygdom både fysisk og psykisk. Jeg kan tilbyde dig en vekselvirkning mellem terapi, mindfulness og coaching.

Hvad kan det give også at lære mindfulness?

At opdage og i højere grad frisætte dig fra og adskille dig fra dine tanker. Nogle tanker er nemmere at frisætte sig fra og slippe end andre. Med træning, kan vi i langt højere grad håndtere også de mere vanskelige tanker (temaer) og følelser, hvilket kan give en enorm frihed og gøre tilværelsen nemmere også når vi står i en vanskelig livssituation. Du kan bruge teknikkerne, når vi ikke har samtaler og mindfulness er dermed også en fremtidig investering, du kan bruge fremover.

Evidens for det virker

Mennesker har anvendt meditation og mindfulness og haft god gavn af det igennem mere end 2000 år og har brugt det også i ekstremt svære livssituationer. Alle har evnen til at lære det og du er velkommen til at kontakte mig uanset om du befinder dig i en lettere eller sværere livssituation. Der er de seneste år mange tusinder videnskabelige artikler og undersøgelser af mindfulness og de positive internationale og danske undersøgelser er for mange velkendte. Jeg har selv undersøgt min egen prakis og har indsamlet flere hundrede evalueringer fra tidligere kunder.

Jeg håber, at du vil give det en chance uanset om du måske har en naturlig skepsis eller ikke ved, om det vil kunne hjælpe.

Jeg er yderst taknemmelig for at kunne hjælpe andre. Uanset om du selv befinder dig i en svær livssituation eller en af dine pårørende gør. Eller du har brug for hjælp af andre årsager er du mere end velkommen til at kontakte mig også helt uforpligtende.

Kærlig hilsen

Ulla

Ulla Vestergaard

Ulla Vestergaard

Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, stress- og traumeterapeut, konsulent, socialrådgiver, certificeret coach og underviser.

Populære artikler

Del:

Anbefalet artikler