Stifter og ejer af Mindfulness Aalborg i 2014. Mindfulness Aalborg opstod på baggrund af et stort ønske og behov for at hjælpe andre til at opnå konkrete. Uddannet og certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse svarende til bachelor niveau. Kognitiv terapeut uddannelse. Certificeret coach, integral stress-terapeut, forfatter, underviser, socialrådgiver og selvstændig konsulent. 22 års erfaring med professionelle samtaler med andre mennesker. 8 års undervisningserfaring i mindfulness af unge, voksne og ældre.

Hvilke uddannelser og kurser har jeg?

 • Uddannet og certificeret mindfulnessinstruktør, ved Skolen for Anvendt Meditation. Uddannelsen svarer til bachelor-niveau med undervisning i 4 hovedområder indenfor mindfulness. Mit primære fokus har været mindfulness i et psykoterapeutisk og udviklingsmæssigt perspektiv og klinisk mindfulness  til håndtering af bl.a. stress, angst og depression gennem mindfulness-baseret behandling (MBKT), mindfulness baseret kognitiv terapi og mindfulness baseret stress reduktion (MBSR). 2013-2016.
 • Efteruddannelsesforløb i mindfulness (nærværstræning) ved psykolog Vibeke Adler, Knudepunktet. 2012 og 2015.                          
 • Integral stress terapeut-uddannelse i regulering af stress, angst, depression og traumer ved psykolog Vibeke Adler, Knudepunktet. 2015-2016.
 • 2 årig efteruddannelse som integral terapeut indenfor stress, angst, depression og traumer udfra en somatisk tilgang. 2019 – 2020 ved psykolog Vibeke Adler, Knudepunktet.
 • Professionel coach-uddannelse i Systemisk samtale. Incento. 2012.
 • Coach-uddannelse del 2. Kognitiv og narrativ samtale. Incento 2014.
 • Et-årig coachuddannelse med certificering, 2008, Axept. Uddannelsen baserer sig på International Coach Federations standarder. 
 • 1-årig Kognitiv terapeut-uddannelse, 2001. SAKT. Selskab for adfærds- & kognitiv terapi. 
 • Uddannet socialrådgiver, 1999 ved Aalborg Universitet.

Kurser 

 • Metakognitivt kursus ved Cektos. Center for kognitiv og metakognitiv terapi.   2016. 
 • MBSR-Kursus ved Jacob Piet Ph.d og psykolog (Mindfulness baseret stress reduktion) Aarhus Universitet. 2016.
 • OCN vejlederkursus. 2012.
 • Kursus i ACT og mindfulness ved psykolog Morten Heckser. Kognitivgruppen. 2010. 
 • Kursus  i udviklende og anerkendende samtaler. Peter Lang. 2008.
 • Kursus i stress og traumeregulering ved Vibeke Adler. Knudepunktet. 2015.
 • Kurser i psykiske lidelser blandt andet stress, angst og depression. Fra 2000-2016.
 • Kursus med Professor i medicin og leder af Center for Mindfulness i USA, Saki Santorelli. 2017.
 • Transcendental meditations-kursus. 2017.
 • Foredrag med hjerneforsker Fred Travis, professor og søvnforsker Maiken Nedergaard og hjerneforsker Troels Kjær. 2017.

Faglig supervison

Supervision ved psykolog Vibeke Adler. Knudepunktet.  2014-2020.

Supervision ved Jacob Piet, psykolog og Ph.d og certificeret MBSR –  Underviser og forsker ved Center for mindfulness, Aarhus universitet 2015-2016.

Faglig erfaring og baggrund

Jeg har siden 1999 arbejdet professionelt med andre unge såvel som voksne. mennesker. Jeg har stor erfaring både med individuelle samtaler, samtaleterapi, coaching og mindfulness med unge fra 18 år, voksne og ældre. Jeg har stor erfaring med at undervise grupper i mindfulness. Jeg har stor erfaring med stress, angst og depression. Det mindfulness-koncept jeg underviser i, er praktisk orienteret og består af øvelser, som er simple at bruge i hverdagen og som virker. 

Ekstern underviser i samtale på Aalborg Universitet, Socialrådgiveruddannelsen, 2015. Siden 2018 har jeg med udgangspunkt i min bog afholdt samtale-kurser og foredrag i hele landet for fagprofessionelle.

Jeg har stor erfaring med psykiske lidelser blandt andet fra tidligere ansættelse på Gentofte psykiatrisk afdeling, hvor jeg havde individuelle samtaler og gruppe-forløb. Jeg har endvidere arbejdet flere år som misbrugsbehandler. 

Siden 2012 har jeg haft fast undervisning af grupper i mindfulness både personer med stress, angst, depression og smerter såvel som personer som ønsker at lære mindfulness af andre årsager. Jeg har erfaring med at undervise både sygemeldte og personer som er i arbejde. Jeg underviser ledere og medarbejdere både på mine egne åbne mindfulness-kurser såvel som interne mindfulness-kurser på arbejdspladsen. Jeg har afholdt mere end 70 – 8-ugers mindfulness-kurser. 

Jeg har skrevet opgave om effekten af mine egne 8-ugers mindfulness-kurser på baggrund af evalueringer fra 100 tidligere deltagere. Jeg har indsamlet dokumentation fra mere end 500 tidligere deltagere. 

I 2017 har jeg udgivet en bog om samtaler for professionelle. Bogen er på pensumliste på uddannelsesinstitutioner i Danmark og Norge. Jeg underviser i samtale-kurser for professionelle i hele landet. 

Jeg lægger vægt på

Tilfredse kunder som har fået noget med sig, hvad enten det er  individuelt forløb med enten terapi, mindfulness, rådgivning, coaching eller en kombination. På mine mindfulness-kurser i gruppe lægger jeg vægt på, at undervisningen foregår på en jordnær og afslappet måde så alle kan deltage. Kurset er praktisk og du får redskaber med dig, som du også kan bruge efter kurset i  forskellige livssituationer. På de åbne mindfulness-kurser er der plads til spørgsmål og dialog hvorfor deltagerantallet er på max 6. Det er frivilligt, hvor meget man ønsker at sige. 

Jeg er optaget af

Deltagernes udbytte og effekt og har indsamlet flere hundrede evalueringsskemaer. Mine kunder skal have en god oplevelse og jeg er utrolig glad for, at størstedelen af mine kunder har fået samtaler ved mig eller minfulness-kurset i gruppe anbefalet af tidligere deltagere eller andre som kender til kurset. Jeg lægger vægt på, at mindfulness foregår i relevante omgivelser og lokaler, så det optimale udbytte og nærvær bedst opnås.

Jeg brænder for at undervise andre i mindfulness og har stor erfaring med at undervise også mennesker, som lige nu befinder sig i en svær livsperiode. De seneste 8 år har jeg afholdt mere end 75 8-ugers mindfulness-kurser for mere end 600 deltagere.  

Hvem er jeg?

Jeg er 46 år og bor i Aalborg. Jeg er gift og har 2 teenage-drenge. Jeg lever et almindeligt liv og har selv erfaret, at mindfulness ikke kan ændre på, at vi i løbet af livet kommer i svære livsperioder fx på grund af alvorlig sygdom, familieproblemer men mindfulness kan være med til at minimere den psykiske forværring i de livsperioder. Jeg er af den holdning, at man ikke bare kan læse sig til at undervise i mindfulness og har de seneste 10 år selv trænet mindfulness og meditation dagligt. Jeg har mærket på egen krop, hvilken gavnlig effekt mindfulness kan have både i livsperioder, hvor der er med og modgang. Jeg har et stort ønske om at give denne læring videre til andre og det glæder mig at kunne hjælpe andre. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende, hvis du har spørgsmål til individuelle forløb eller mine kurser. Du kan ringe til mig på 40810508 eller maile til uvestergaard@gmail.com 

 


Mindfulness Aalborg –  Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508