Virker mindfulness?

Mindfulness kan ligesom fysisk træning skabe forandringer. Mindfulness kan påvirke og skabe positive forandringer i vores hjerne. Mindfulness og meditation  virker på en lang række områder. Du kan se på hvilke områder nedenfor. 

Mindfulness-træning kan give mere glæde og entusiasme

Forskning viser blandt andet, at der kan ske forandringer i den aktivitet der er i højre pandelap, hvorfra følelser som vrede, irritation, angst, depression blandt andet styres. Der kan ske en forskydning til venstre pandelap, hvorfra følelser som entusiasme, glæde og nysgerrighed blandt andet styres. Mindfulness kan forebygge og behandle stress, angst og depression.

Mindfulness-træning forbedrer koncentration, fokus, præstation og hukommelse

Endvidere påvirker mindfulness den tænkende del af hjernen (også kaldet cortex), som har med koncentration, fokus, effektivitet, præstation og hukommelse at gøre.  

Bedre søvn og mere balance med mindfulness

Mindfulness-træning kan give bedre søvn  og skabe mere balance.

Jævnlig mindfulness-træning kan forebygge og mindske stress, angst og depression også tilbagevendende depressioner

Længervarende ubalance i nervesystemet kan give: stress, angst, tristhed, depression og dårlig søvn. Det kan påvirke vores overskud, koncentration, fokus og hukommelse.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at mindfulness har særdeles god effekt i forhold til at håndtere og mindske stress, angst, depression og smerter. Regelmæssig træning af mindfulness kan forebygge og afhjælpe stress, angst og depression. Mindfulness er envidere et effektivt redskab til at forebygge tilbagevendende depressioner.

Mindfulness-træning hjælper os til at håndtere kriser, usikkerhed og uforudsigelighed 

Mange bruger tid på at træne kroppen. De færreste bruger derimod tid på at træne sindet. I en travl hverdag tænker vi ikke på, at sindet også skal være robust for at kunne håndtere fx nye og uforudsigelige ting, vi oplever i livet. Ligesom vi kan træne vores krop og muskler kan hjernen trænes ved hjælp af mindfulness og meditation. Det kan hjælpe os både her og nu, men også fremover til at gå “lettere” igennem svære livsomstændigheder. 

Mindfulness er træning af krop og sind, og metoden hjælper os til at håndtere kriser og stressende livsperioder både her og nu og til at håndtere fremtidig udfordringer. Ved mindfulness træner og lærer vi at være mere bevidst nærværende i hverdagen, så vi oplever hvert øjeblik fuldt ud. Dette står i stor kontrast til den tilstand, som vi ofte befinder os i autopilot, hvor vi er opslugt af tankestrømme, bekymringer, selvkritik og vurderinger af fortiden (grublerier) eller negative forventninger til fremtiden, mens nuet passerer forbi.

Mindfulness-træning giver dig bedre kontrol over dine tanker og følelser

Vi bliver opmærksomme på, hvordan dette påvirker vores oplevelser af nuet, vores humør, krop, beslutninger og handlinger. Når vi bliver mere opmærksomme, kan vi foretage mere velovervejede valg med afsæt i den aktuelle situation. Mindfulness- træning giver dig bedre kontrol over dine tanker, følelser, reaktioner og handlinger samt en større accept af virkeligheden, som den er. Mindfulness-træning kan give dig større frihed til selv at vælge, hvilke tanker du vil lade styre dit liv. Det kan give langt mere overskud og livsglæde at kunne flytte sin opmærksomhed og mindske svære tanker og følelser.

Mindfulness forbedrer sociale relationer

Mindfulness-træning øger bl.a. vores nærvær, selvindsigt, velvære og forbedrer vores sociale relationer. Mindfulness smitter i flere led og en positiv sidegevinst ved, at du træner mindfulness er, at din egen tilstand påvirker andre fx børn, ægtefælle, kollegaer og venner. 

Mindfulness bruges både forebyggende og behandlende indenfor en række områder 

Dens brede anvendelsesmuligheder afspejles i, at mindfulness med stor succes bruges både forebyggende og behandlende og både i erhvervslivet blandt ledere og medarbejdere, idrætsverdenen, offentlige institutioner og uddannelser.

Se også evalueringsrapport (Udarbejdet i 2016) fra 100 tidligere deltagere, som har deltaget på mindfulness-kursus i gruppe ved Mindfulness Aalborg  her.

Mindfulness-træning kan give:


Kontakt mig gerne uforpligtende

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål til et af mine forløb eller kurser eller ønsker at lave en aftale. Ring til Ulla på: 40 81 05 08.

Du er også velkommen til at tilmelde dig kurser  på min hjemmeside klik her eller sende en mail til Ulla på uvestergaard@gmail.com  

Få besked om nye kurser. Følg Mindfulness – Aalborg på Facebook.

Følg Mindfulness Aalborg på Facebook


Mindfulness Aalborg –  Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508

Cvr. nr. 36227486