Evalueringsrapport: Mindfulness og effekt af 8 ugers mindfulness-kursus ved Mindfulness Aalborg

Intro

Her kan du se, hvad 100 deltagere har fået ud af et 8-ugers mindfulness-kursus ved Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg. Evalueringen er fra 2016. 

Hvem er de typiske deltagere ved mindfulness?

En del deltagere på mine private mindfulness-kurser er delvist eller helt sygemeldte fra deres job. Mange har eller har haft stress, angst og/eller depression. Andre deltager fordi de ønsker at lære mindfulness af andre årsager fx dårlig søvn, ønsker at præstere mere, mere overskud, bedre koncentration, fokus og overblik. Derudover deltager ledere og medarbejdere indenfor nærmest alle områder, som selv tilmelder sig mine private kurser eller får arbejdspladsen til at betale for mindfulness. Jeg har de seneste fire år haft fast samarbejde med Rebild kommune om kurser for sygemeldte og har et fast samarbejde med en lang række andre virksomheder. Du kan se mere under . Derudover har jeg stor erfaring med at undervise unge i mindfulness (18-30 år). Der er max 8 deltagere på kurserne. Dog op til 12 deltagere på kurser, hvor arbejdspladsen har bestilt et kursus til sine medarbejdere.

Størstedelen af deltagerne er mellem 40 og 55 år men kan være i alle aldre (fra 18 – 70). Der deltager både mænd og kvinder. På nogle hold er der en overvægt at kvinder og på andre mænd. Deltagerne er fra en lang række forskellige erhverv og uddannelser. Kurset er jordnært og afprøvet af mere end 600 deltagere. Hvis du ønsker at læse mere om indholdet af et mindfulness-kursus se mere her. http://www.mindfulness-aalborg.dk/?page_id=1048

100 deltageres oplevelse af effekter af mindfulness-øvelser

Evalueringen er baseret på 100 deltageres vurderinger efter et 8 ugers kursusforløb for perioden 2015 – 16. Svarene er inddelt i procent i forhold til 2 grupper. 50 deltagere som er fuldt eller delvist sygemeldte og 50 ikke-sygemeldte deltagere.

Resultater: Hvad har en ”gennemsnitlig” delvist/eller fuldt sygemeldt deltager fået ud af mindfulness-kurset?

97 % af deltagere som var sygemeldte under kurset oplyser, at de har observeret ændringer. 3 % af gruppen oplyser ingen ændringer (1 deltager).

Den gennemsnitlige sygemeldte deltager har oplevet, at kurset har givet ændringer på flere områder:

Sygemeldte Udsagn om ændringer ved mindfulness
91 % ”Mere ro.”
91 % ”Større opmærksomhed/bevidsthed.”
85 % ”Mere glæde, overskud, velvære, humor, positive tanker.”
85 % ”Mere opmærksom på kroppen – stress symptomer.”
82 % ”Mere nærværende/bedre til at være i nuet.”
71 % ”Kan bedre være med situationen. Også svære ting.”
53 % ”Bedre søvn kan bedre falde i søvn igen, hvis vågner.”
53 % ”Bedre koncentration, fokus og overblik.”

Hvad har en ”gennemsnitlig” ikke- sygemeldt fået ud af mindfulnesskurset?

95 % af de ikke- sygemeldte oplever ændringer og 5 % oplever ingen ændringer.

Den gennemsnitlige ikke-sygemeldte deltager har oplevet, at kurset har givet ændringer i egen tilstand på flere områder:

Ikke-sygemeldte Udsagn om ændringer ved mindfulness
91 % ”Større opmærksomhed/bevidsthed.”
72 % ”Mere opmærksom på kroppen – stress symptomer.”
65 % ”Mere ro.”
64 % ”Mere glæde, overskud, velvære, humor, positive tanker.”
60 % ”Mere nærværende/bedre til at være i nuet.”
45 % ”Bedre søvn kan bedre falde i søvn igen, hvis vågner.”
28 % ”Kan bedre være med situationen. Også svære ting.”
11 % ”Bedre koncentration, fokus og overblik.”

Her ses en oversigt over, hvilke øvelser deltagerene oplever som mest hjælpsomme:

Mindfulness-øvelser Sygemeldte Ikke-sygemeldte
Kropsscanning 85 % 77 %
Tælleøvelser 76 % 61 %
Yogaøvelserne 68 % 65 %
Vejrtrækningsøvelser/åndedrætsøvelser 71 % 71 %
Øvelser m. opmærksomhed tanker 38 % 83 %
Øvelser med musik 26 % 53 %

Hvordan har deltagerne oplevet mindfulness ved Mindfulness Aalborg?

Udsagn om mindfulness- kurset Sygemeldte Ikke-sygemeldte
”Fortsæt med din rolige og venlige facon. Du er tillidsvækkende, venlig og skaber en afslappet og tryg stemning.” 94 % 80 %
”Kurset skal bevares som det er og det hele fortsat med.” 91 %. 79 %
”God og tilpas afveksling og balance mellem teori, praktiske øvelser og yoga og dette skal bibeholdes.” 88 % 86 %
”Ønsker en forsættelse af kurset – flere gange.” 65 % 45 %
”Ønsker du indtaler endnu flere lydfiler.” 31 % 15 %
”Mere yoga inden mindfulness øvelserne.” 25 % 15 %
”Mere musik på kurset.” 16 % 9 %
”Mere teori.” 12 % 6 %

Udtalelser om mindfulness-underviseren

“Dit rolige nervesystem smitter.“

(Sygemeldt,  sept. 15)

“Du eksemplificerer mindfulness med din fremtoning/væremåde. Bliv ved med det.”

(Medarbejder Sundhed, Rebild okt. 15)

”Synes du er en virkelig god underviser og du udviser en enorm ro og er meget tillidsvækkende. Håber at vende tilbage på et nyt kursus.”

(Privat deltager, maj 16)

 

“Du skal blive ved med at guide meditationer med din bløde og rare stemme.”

(Medarbejder Sosu, dec. 2015)

“Du er en super god underviser. Altid smilende. Altid venlig.“

(Sygemeldt, sept. 15 )

“Synes det har været en fantastisk oplevelse, at blive undervist i mindfulness af dig.”

( Medarbejder, Sosu okt. 15)

Udtalelser om effekter

“Jeg er nu begyndt at komme ud blandt andre mennesker igen.”

(Sygemeldt, april 16)

”Jeg har fået mere kampgejst, optimisme og kontrol over tankerne.”

(Sygemeldt, feb. 16)

”Jeg har fået det meget bedre og er begyndt at kunne kende mig selv igen.”

(Privat deltager, maj 16)

 

”Tak for 8 gange med inspirerende og brugbare, livgivende mindfulness-redskaber, jeg har fået med mig for resten af livet.”

(Medarbejder, Træningsenheden Øst Marts 15)

“Jeg fik for 4 år siden stress og efterfølgende angst. Jeg har prøvet rigtig mange ting inden jeg meldte mig på Ullas mindfulness-kursus og var ved at tro, at angsten skulle styre mit liv. Efter at have deltaget på kurset, oplever jeg en reduktion på 90 procent af de angstfyldte tanker og kan nu leve et liv, hvor jeg ikke længere undgår ting, og i højere grad kan leve det liv, jeg gerne vil.”

(Privat deltager, maj 16)

“Jeg er utrolig taknemmelig for den hjælp dine kurser har givet mig både mindfulness 1 (8 ugers kurset) og fortsætter-kurset. Med stress, angst, depression og smerter ville jeg aldrig have kunne få tingene vendt i den positive retning uden din hjælp og kurser.”

(Privat deltager, maj 16)

“Jeg syntes at det har været rigtig godt det du har lavet, og jeg har også fået noget som jeg har kunne bruge til noget fremover. Jeg synes du er rigtig god til at undervise/guide i  mindfulness og meditation.”

(Sygemeldt, juni 16)

“Jeg vil bare sige tak for denne gang og ønsker dig alt godt fremover. Du er rigtig god til det du laver så bliv du endelig ved med det. Jeg er sikker på at det kan hjælpe rigtig mange.”

(Sygemeldt, juni 16)

Udarbejdet af Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg, 2016