Stress er desværre et så udbredt problem, at langt de fleste arbejdspladser jævnligt oplever, at nogle af deres medarbejdere (og ledere) bliver stressede i en grad, som fører til at de helt eller delvist sygemeldes fra jobbet. Det er vigtigt, at den stressede får hurtig og relevant hjælp til at komme på fode igen – og at der sørges for, at samme stressbelastning ikke opstår igen.

​Er du arbejdsgiver i en virksomhed, kan du henvise en medarbejder, der er på vej til at få stress eller som har stress, til et individuelt skræddersyet forløb ved Mindfulness Aalborg. Stress er et stort problem for den enkelte person, og for dennes familie, men også for virksomheden der i en periode mister en medarbejder. Du kan som medarbejder også selv henvende dig til mig for at få hjælp.

​Stress påvirker den enkeltes kognitive evner i en grad, så det kan blive svært – eller umuligt – at varetage almindelige arbejdsmæssige funktioner. Eksempelvis påvirkes hukommelsen, koncentrationen, samt evnen til at koordinere og planlægge, skabe overblik og se sammenhænge. Desuden belastes nervesystemet i en grad, så personen har svært ved at slappe af, lade op, sove og restituere. I et stressbehandlingsforløb hos Mindfulness Aalborg vil medarbejderen opleve, at der arbejdes grundigt og helhedsorienteret med stress problematikken. ​

Der arbejdes således både med (kropsligt) at afspænde nervesystemet (mindfulness teknikker), så personen genvinder evnen til at slappe af, finde indre ro, kunne sove, lade op og restituere. Derudover arbejdes der med at afdække, hvad der førte til at vedkommende fik stress, hvilket fører til vigtig indsigt, forståelse og erkendelse. Ydermere arbejdes der med at bryde de personlige mønstre, der medvirkede til at vedkommende blev stresset – for at undgå, at det samme sker igen. Ligeledes udvikles der, sammen med personen, nogle konkrete og hensigtsmæssige håndterings- og handlestrategier, som vedkommende kan tage i brug, når arbejdet genoptages, så vedkommende ikke bliver stresset igen.

Mindfulnesss Aalborg har i snart tyve år arbejdet med at hjælpe medarbejdere fra en lang række forskellige erhverv, ud af stress og tilbage til et velfungerende arbejdsliv eller studieliv (og liv i det hele taget). De mennesker, som igennem årene er blevet hjulpet via et skræddersyet forløb, er eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, sosu assistenter, socialrådgivere, psykologer, ansatte inden for bank- og forsikringsverdenen, advokater, ejendomsmæglere, håndværkere, selvstændige erhvervsdrivende, ledere, konsulenter fra det private erhvervsliv m.fl.

Kontakt mig gerne helt uforpligtende for at høre, hvad jeg kan hjælpe dig eller jeres virksomhed med. Ulla 4081 0508 eller uvestergaard@gmail.com