Hvordan skaber socialrådgiveren udvikling igennem et samtaleforløb?

Af Ulla Vestergaard. 25 års erfaring med professionelle individuelle samtaler med unge og voksne. Uddannet socialrådgiver i 1999. Underviser og forfatter til bogen (2017) “Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.”

Certificeret coach. Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg på fuld tid siden 2014. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Integral terapeut.
Undervisningserfaring siden 2012 både for medarbejdere (socialrådgivere og myndighedspersoner) i forskellige afdelinger i kommuner, Tillidsrepræsentanter. Private virksomheder. Studerende ved Aalborg Universitet.

Hvordan skaber socialrådgiveren udvikling igennem et samtaleforløb?

Mange socialrådgivere, sagsbehandlere, jobkonsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere står i en situation, hvor de har mange forskellige roller og kontekster, de skal navigere i. De skal både være myndighedspersoner, opfylde måltal, være borgerens hjælper, kunne motivere og skabe udvikling og progression.

Samskabende og coachende samtaler er meget oppe i tiden. Men hvordan gøre det i praksis, når man også er myndighedsperson? Her er alliance-forskningen central: En tillidsfuld relation og enighed om mål og aktiviteter mellem rådgiver og borger er afgørende for, om der sker fremskridt eller tilbageskridt igennem et samtaleforløb. Bogen beskriver hovedelementerne i opbygningen og vedligeholdelse af en alliance. Du får redskaber til, hvordan du gør det i praksis.

Nedenfor ses en model for primære positioner rådgiveren kan veksle imellem.

page1image49663168page1image34734496 page1image49665856 page1image49666240page2image49482368 page2image49487936

De rådgivende samtaletyper

I nedenstående figur ses 4 forskellige rådgivende positioner, som er vigtige at mestre:

1A er myndighedssamtaler og de samtaler rådgiveren har med borgeren om fx lovgivningen, gensidige forventninger, serviceniveau m.m.

1B er samtaler når en afgørelse træffes eller opfølgende samtaler efter, at en afgørelse er truffet.

1C er ekspertsamtaler, hvor rådgiver er ekspert og fortæller borgeren om de muligheder der er og hvad der fx kan være hensigtsmæssigt at gøre. Det kan være at kontakte lægen, en anden forvaltning, en virksomhed eller et uddannelsessted. Det kan også være viden om, hvornår hvad skal ske.

1D er vigtig at mestre, hvis borgeren har brug for hjælp her og nu og fx ikke selv er i stand til at handle på dele af sin situation. Her er det vigtigt at rådgiver hjælper borgeren.

page2image51892832

Kilde: Ulla Vestergaard (2017): Socialrådgiverens samtaler


De samskabende og coachende samtaletyper – rammesætning, åbne spørgsmål og

indre motivation

Fælles for både de samskabende og coachende samtaler er, at du som rådgiver i langt højere grad stiller åbne spørgsmål og holder egne ideer og forslag tilbage end når du fx optræder som ekspert eller borgerens hjælper. Når du stiller åbne spørgsmål og inddrager borgeren understøttes indre motivation. Indre motivation betyder, at borgeren forfølger en løsning/et mål, fordi borgeren selv har lyst til og er parat til at bevæge sig i den retning. Mange vil være ofte være mere motiverede til at handle på deres situation i forhold til mål de selv har været med til at sætte op (indenfor de rammer som rådgiveren løbende har tydeliggjort). Ydre motivation er fx, at borgeren forfølger den aftalte løsning for at få en ydelse eller undgå at miste en ydelse. Det kan fx være en borger, som følger rådgivers beslutning om, at borgeren skal i praktik, men borgeren er ikke hverken parat eller motiveret til at deltage, men siger ja af angst for at miste sin ydelse.

page3image49433984 page3image49434752

page3image52006064

Kilde: Ulla Vestergaard (2017): Socialrådgiverens samtaler

page4image49442624 page4image49440896

Sæt rammer og retning. Det er vigtigt, at rådgiver i sine samtaler tydeliggør en klar forståelse af retning og mål (hvad skal kunne lade sig gøre og rammer for hvad der er muligt/ikke muligt) og hvornår i forløbet skal hvad ske.

Hvilke forventninger har rådgiveren til samarbejdet med borgeren og omvendt? Hvad er muligt i forhold til lovgivningen og organisationen? Hvordan kan dette passe til hinanden, så der arbejdes i retning af realistiske mål og delmål?

Hvorfor et det vigtigt at mestre rådgivende, samskabende og coachende samtaletyper?

Som myndighedsperson er flere af de rådgivende samtaleformer obligatoriske at afholde. Men de kan også være hjælpsomme set fra både borgerens og rådgiverens perspektiv. Andre gange er det både hjælpsomt og muligt at benytte de mere inddragende samtaletyper, samskabende og coachende.

Hvorfor værktøjer og proces?

De fleste rådgivere har gavn af redskaber på deres vej mod mestring af de forskellige samtaletyper.

I bogen viser jeg hvordan du kan starte samtalen op, hvad du kan gøre i samtalens midte og afslutning. Se overvejelser om valg og fravalg både af samtaletype og spørgsmål. Ved at mestre alle tre samtaletyper (rådgivende, samskabende og coachende) har du større chance for at styrke jeres alliance: Alliance forstået som enighed om mål, aktiviteter og gensidig tillid.


————— Læs mere i bogen (2017) “Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.” 

Bogen kan fås på www.saxo.com ————— Udtalelser om bogen
” En anerkendelse af mit fag. Relevant og brugbar.”Ann Louise Thomsen. Ungerådgiver, Rebild Kommune.

”Faget har med denne bog fået et lærebogsmateriale, der i høj grad tilgodeser behovet for praksisomsætning.” Frank NielsenUnderviser og tidligere studienævnsformand, Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet

page4image49441280 page4image49441472 page4image49442432 page4image34846320 page4image49442240

page5image49501056 page5image49500480

” Grundlæggende synes jeg simpelthen, bogen i forhold til sin valgte genre og målgruppe er smaddergod. Der etableres en rigtig fin balance mellem noget MEGET STRAMT konceptuelt/manual-agtigt og samtidig tydelige markeringer af, at man som professionel samtalepartner ALDRIG kan regne med, at teknikken gør arbejdet for én, men konstant må lade sig lede af den situationsbestemte kontekst – en kontekst, som forfatteren formår at udfolde og variere med ofte stor livfuldhed. Bogen tydeliggør at selvom socialrådgiverfaget kan trække på inspiration fra alle mulige eksisterende samtaletraditioner, så har faget også sin HELT SÆRLIGE og ufravigelige, professionelle platform og etos. Tekstens oplevede konsistens er HELT OPPE AT RINGE.” Søren WillertLektor/assoc. Professor og underviser på Master i Organisatorisk Coaching, Aalborg Universitet.

“ Ulla Vestergaard har med udgivelsen af denne bog skabt et unikt supplement til den øvrige faglitteratur på området. Bogen adskiller sig især ved, at det ved hjælp af konkrete eksempler vises, hvordan den coachende og motiverende tilgang kan tilpasses de forskellige samtaletyper, som anvendes i den beskæftigelsesrettede indsats. Samtidig tages der højde for den myndighedsrolle, som også er et vilkår for mange rådgivere. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog og er med sin opbygning meget anvendelig som et opslagsværk, der kan understøtte rådgiverens forberedelser og refleksioner, således at effekten af et samtaleforløb optimeres. Bogen vil helt klart være at finde på mit skrivebord fremover. ” Tine Andersen. Jobcenterrådgiver, Aalborg Kommune.

” Det har været en behagelig gennemlæsning, du skal have ros for en letlæselig tekst. Jeg synes, dine modeller og tankegang giver supergod mening. Jeg synes virkelig, at bogen tager læseren i hånden og giver mange gode inputs samt konkrete praktiske værktøjer, der kan hjælpe selv den erfarne socialrådgiver med at få mere effektive samtaleforløb. Jeg oplever, at bogen med sit praksisnære fokus udfylder et tomrum i et ellers velbeskrevet område. Bogen giver læseren konkrete modeller og spørgsmålseksempler, der kan tilpasses den enkelte samtaletype. De mange forskellige typer af spørgsmål er guld værd for en ”grøn” socialrådgiver. Jeg er stor fan af kapitel 7 – det er her, hvor det hele går op i en højere enhed. Jeg tænker, der er rigtig mange socialrådgivere, både nyuddannede og erfarne, som kan blive inspireret af dine praksisnære metoder. Du evner i dine samtaleguider at komme hele vejen rundt ift. overvejelser før, under og efter samtalen.” Kristian Kjær. Socialrådgiver, Ungeenhed, Rødovre Kommune.

”Rådgiverens samarbejde med og tro på borgeren er afgørende for de resultater, der kan skabes. Der er behov for et vedvarende fokus på samtalen som et af de vigtigste redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Denne bog er et godt input til dette fokusområde. Bogen er praksisnær og omsætter på relevant vis coachingbegrebet til daglig praksis via mange gode eksempler. Bogen er relevant læsning for alle, der arbejder med rådgivning af borgere på social- og beskæftigelsesområdet.” Jesper DahlgaardJobcenterchef, Aalborg Kommune.

” Spændende læsning. Bogen kommer med gode forslag til, hvordan rådgiveren kan imødekomme den kompleksitet som myndighedsrollen giver. Man sidder som læser tilbage med en følelse af lethed.”Anne MadsenUU, Skanderborg Kommune.

Ulla Vestergaard

Ulla Vestergaard

Stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, stress- og traumeterapeut, konsulent, socialrådgiver, certificeret coach og underviser.

Populære artikler

Del:

Anbefalet artikler